Proč se to vyplatí?


Předtím než se přihlásíte do internetového jazykového kurzu, položte si tyto tři nejdůležitější otázky:

 

Kdo organizuje Váš kurz?
Kdo organizuje a řídí tuto školu?
Co obdržíte když dokončíte tento internetový kurz?
ORGANIZÁTOR KURZU

 

Organizátorem kurzů je BLC4U. Kurzy byly vytvořeny BRITISH LANGUAGE CENTRE (BLC) International Examination Centre (Mezinárodní zkušební centrum Britského jazykového centra (BLC)).

 

BRITISH LANGUAGE CENTRE je oficiálním zkušebním (testovacím) centrem pro následující zkoušky (studia):

 

London Chamber of Commerce and Industry LCCI (Londýnská komora obchodu a průmyslu)
The European Language Certificates TELC (Evropské jazykové certifikáty)

 

BLC nejenže připravuje kandidáty na zkoušky, ale také vykonává nejprestižnější jazykové zkoušky uznávané po celém světě.

 

UČITELSKÝ SBOR ZODPOVĚDNÝ ZA VÝUKU

 

Naše kurzy jsou připraveny a poskytovány kolektivem učitelů s magisterskými tituly z anglické filologie (jazykovědy) a zároveň též rodilými mluvčími s mezinárodně uznávanou kvalifikací při výuce angličtiny jako jsou:

 

Certificate in English Language Teaching to Adults - CELTA (Certifikát výuky anglického jazyka pro dospělé)

 

Diploma in English Language Teaching to Adults - DELTA (Diplom výuky anglického jazyka pro dospělé)

 

 

LIDÉ ZODPOVĚDNÍ ZA ORGANIZACI INTERNETOVÉ ŠKOLY

 

  ODDĚLENÍ VÝUKY - ANGLICKÝ JAZYK

 

Jméno a příjmení

Kvalifikace

David YoungBrunel University - London, United Kingdom (Londýn, Spojené království)

CELTA, DELTA - Trinity College London - United Kingdom (Spojené království)
 
Zkoušející v LCCI
Matthew DeweyUniversity of Dublin - Dublin, Ireland (Irsko)

CELTA, DELTA - University of Cambridge - United Kingdom (Spojené království)
 

CO ZÍSKÁTE ÚČASTÍ V NAŠICH KURZECH

 

 

Být jedním z našich studentů vám dává právo zdarma uskutečnit zkoušku (test) na konci každého kurzu. Po jejím úspěšném složení obdržíte oficiální BLC4u certifikát, který potvrzuje vaše schopnosti v angličtině a je uznáván mnoha mezinárodními společnostmi a organizacemi.

 

To však není vše. V případě vašeho zájmu si můžete zaplatit provedení National TELC examination (Národního TELC testu) a získat:

 

CERTIFIKÁT UZNÁVANÝ V KAŽDÉ ZEMI EVROPSKÉ UNIE.

 

TELC certifikáty jsou uznávané v celé Evropské unii.

TELC, uznávané více než 40 let s nabídkou certifikace z více než 50 předmětů a 10 jazycích

 

Pro více informací přejděte na http://www.telc.net/en/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more