Semester
(6 mjeseci)
samo 1776 kn
Semester
(6 mjeseci)
samo 1776 kn

Basic (A1)

IZMEĐU OSTALOG, NAUČIT ĆETE:

- brojeve 
- abecedu
- određene i neodređene članove
- temeljnu zalihu riječi za mnogostruko korištenje 
- temeljne gramatičke strukture 
- pozdrave, predstavljanje, pitanja o osobnim podacima

- brojive i nebrojive članove 
- glagol "to be" (biti)
- nazive zemalja i kontinenata 
- posvojne zamjenice
- konstrukciju "have got"
- this/that – these/those (ovo/ono - ove/one)
- make/do (raditi)
- modalne glagole
- redne brojeve
- vremenske izraze
- the Present Simple tense (jednostavno sadašnje vrijeme)
- konstrukciju "would like" (rado bih)
- konstrukcije "there is/there are" (tu je/tu su)
- prilozi učestalosti

 IZMEĐU OSTALOG, NAUČIT ĆETE VJEŠTINE KAO ŠTO SU:

- razgovor za restorane i caffe barove
- pitanje i odgovaranje o najvažnijim osobnim podacima
- organiziranje sastanke na engleskom 
- pitanje i odgovaranje na pitanja o zanimanjima

- opisivanje izgleda i karaktera ljudi
- razgovor o vašoj ili nečijoj drugoj obitelji i poslu 
- razgovor o tome odakle je određena osoba, o starosti, izgledu i karakteru 
- izražavanje osjećaja/stava prema ljudima/stvarima
- pričanje o sebi 
- pitanje i odgovaranje o tome koliko je sati, dana u tjednu, mjesece i datume
- pričanje o svojim navikama i sklonostima 
- pozivanje nekog na kavu/pićeElementary (A2)

 IZMEĐU OSTALOG, NAUČIT ĆETE:  

Ponovit ćete i proširiti sve iznad navedeno te naučiti: 

- glagol "to be" (biti) u prošlom vremenu 
- the Simple Past tense (jednostavno prošlo vrijeme)
- novu zalihu riječi vezanu za kuće i uređenje
- prefikse gradova 
- drugi oblik glagola 
- posebne detalji datuma 
- izraze koji se koriste u svakodnevnom životu 
- sinonime i antonime
- konvencije za pisanje neformalnih dopisa 
- the "Present Continuous" tense (sadašnje trajno vrijeme)
- poseban govor za putovanja kod kuće ili u inozemstvu
- stupnjevi pridjeva i stvaranje usporedbi  
- brojive i nebrojive imenice 
- konstrukcija "be going to"
- the "Present Perfect" tense (složeno sadašnje vrijeme)
- treći oblik glagola
- molbe i prijedlozi
- infinitiv vs. gerundiv
- "what…like" konstrukcija
- smjerovi, udaljenosti i položaje

  IZMEĐU OSTALOG, NAUČIT ĆETE VJEŠTINE KAO ŠTO SU:

Ponovit ćete i proširiti sve iznad navedeno te naučiti: 

- kako opisati svoju kuću te postavljati pitanja vezana za kuću/hotel/ured te njihov namještaj  
- pitanja i opise o tome gdje se nalaze ljudi i stvari 
- opis učestalosti dogadjaja/radnji
- kako razgovarati o vremenu 
- detaljni opis datuma dogadjaja
- kako pisati razne vrste neformalnich dopisa 
- dijalog na željezničkim stanicama/u zračnim lukama/u turističkim agencijama 
- pisanje jednostavnih priča
- uspoređivati ljude/stvari 
- kako opisati vaše rasporede, planove itd.
- kupovati u raznim vrstama dućana
- kako razgovarati s liječnikom
- nuditi rješenja problema 
- pričati o zdravlju/zdravstvenim problemima 
- predlagati, slagati se i neslagati s nečijim prijedlozima 
- ispunjavati sve tipove službenih formulara 
- pokazivati i pitati za smjer i mjesta Pre-Intermediate (B1)

IZMEĐU OSTALOG, NAUČIT ĆETE:


Ponovit ćete i proširiti sve iznad navedeno te naučiti:

- osobna pitanja
- određene razgovore vezane za društvene susrete 
- članove, zamjenice/determinante i prijedloge
- sličnosti i razlike "have/have got"
- razgovore vezane za plaćanje (gotovina, kreditne kartice, čekovi itd.)
- the "Past Continuous" tense (prošlo trajno vrijeme)
- razliku između vremena Present Simple i Present Continuous (jednostavnog sadašnjeg i sadašnjeg trajnog vremena)
- razliku između vremena Simple Past i Past Continuous (jednostavnog prošlog i prošlog trajnog vremena)
- razliku između vremena Simple Past i Present Perfect (jednostavnog prošlog i složenog sadašnjeg vremena)
- razliku između vremena Present Simple i Present Perfect (jednostavnog sadašnjeg i složenog sadašnjeg vremena)
- upitne fraze
- potvrđivanje/opovrgavanje informacija 
- složene glagole
- kondicional prvi
- glagolske veze 
- the Present Perfect Continuous tense (složeno sadašnje trajno vrijeme)
- Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous (jednostavno složeno sadašnje i složeno sadašnje trajno vrijeme)

   IZMEĐU OSTALOG, NAUČIT ĆETE VJEŠTINE KAO ŠTO SU:


Ponovit ćete i proširiti sve više navedeno te naučiti: 

- komuniciranje na neformalnim društvenim susretima 
- pričanje o interesima, omiljenim stvarima i zanimanjima 
- pisanje razglednica prijateljima 
- kupovinu u raznim vrstama trgovina
- pisanje pisama i faksova


Lower Intermediate (B1+)

 IZMEĐU OSTALOG, NAUČIT ĆETE:  


Ponoviti ćete i proširiti sve iznad navedeno te naučiti: 

- prihvaćanje i odbijanje ponuda: nadogradnja 
- pisanje pisama - nadogradnja 
- nove modalne glagole
- kratke odgovori 
- više o vremenu "Future Simple" tense (jednostavnom budućem vremenu)
- kondicional drugi
- razliku između "will" i "going to"
- vrste prijevoza
- konstrukcija "used to"
- pasiv 
- the "Past Perfect" tense (pluskvamperfekt)
- "have something done", "get something done",
- subjektna i objektna pitanja 
- otvorena / zatvorena pitanja, pitanja s upitnim riječima

  IZMEĐU OSTALOG, NAUČIT ĆETE VJEŠTINE KAO ŠTO SU: 

Ponovit ćete i proširiti sve iznad navedeno te naučiti: 

- pisanje svih vrsta formalnih pisama 
- predlaganje, raspravljanje i uvjeravanje 
- pisanje formalnih pisama, članaka, žalbi itd.  
- pisanje zamolbi za zaposlenje 
- dijalog u zračnoj luci, na željezničkoj stanici/u autobusu/na trajektu (nadogradnja) 
- dijalog u hotelu 
- opisivanje za i protiv  
- pričanje o prošlim i sadašnjim navikama 
- prezentiranje svog stava / neslaganje sa stavom nekog drugog  
- pisanje ugovora / poslovnih napomena  
- davanje preporuka/prijedloga/zahtjeva
- pisanje sažetka knjige/ konferencije/ događaja/ poslovnog sastanka 
- telefonski razgovor na engleskom


Intermediate (B2)

Ponovit ćete i proširiti sve iznad navedeno te naučiti: 

- pasiv (u više vremenskih oblika)
- sportove, interese, hobije
- pregled svih oblika glagola 
- pregled pasiva u više vremenskih oblika i gramatičke konstrukcije
- novac, valute, frakcije, postotke, brojeve, datume
- modalne glagole; u usporedbi 
- zavisne rečenice
- pregled slaganja budućeg vremena
- vrste prometa; nadogradnja
- usporedbu prošlih vremena
- vremenske rečenice
- kondicional nulti, prvi, drugi, treći
- priloge
- daljnji pregled veznika

IZMEĐU OSTALOG, NAUČIT ĆETE VJEŠTINE KAO ŠTO SU:  


Ponovit ćete i proširiti sve iznad navedeno te naučiti: 


- pričanje o širokom rasponu tema
- pisanje formalnih i neformalnih pisama; razlike 
- pisanje žalbi itd.
- brojenje na engleskom, odlučivanje o vremenu, datumu itd.
- pisanje kratke priče
- zahtjevi, naredbe, prijedlozi na engleskom
- pisanje poslovnih i osobnih faksova i pisama 
- vođenje složenih telefonskih razgovora na engleskom  
- pisanje zamolbi za zaposlenjeHigher Intermediate (B2+)

IZMEĐU OSTALOG, NAUČIT ĆETE:  

Ponovit ćete i proširiti sve iznad navedeno te naučiti: 

- razlikovati glagolska vremena "perfect"
- znakove horoskopa
- upitne fraze: nadogradnja i izuzetci
- nizovi vremena
- poseban dio - kupovina
- poseban dio – smještaj u hotelu
- poseban dio – posjet liječniku

IZMEĐU OSTALOG, NAUČIT ĆETE VJEŠTINE KAO ŠTO SU:


Ponovit ćete i proširiti sve iznad navedeno te naučiti:  

- detaljan opis vanjskog izgleda, lika, osobina itd.
- kako razgovarati u restoranu, baru, caffe baru
- pričanje o sklonosti određenim jelima te postavljanje pitanja u svezi s tim
- kupovati u svim vrstama trgovina  
- razgovor u javnim ustanovama kao što su pošta, bolnica, policijska stanica itd.  
- razgovor u kinu, kazalištu 
- razgovor u engleskom pubu  
- rezervacija hotelske sobe i razgovor u hotelu 
- razgovor s liječnikom