Szemeszter
(6 hónap)
Csak 14 484 HUF
Szemeszter
(6 hónap)
Csak 68 904 HUF

Basic (A1)

MEGTANUL,TÖBBEK KÖZÖTT OLYAN DOLGOKAT, MINT:

- számok
- ábécé
- határozott és határozatlan tagok
- alapszókincs sokféle használata
- alapvető nyelvtani szerkezetek
- üdvözletek, bemutatkozás, kérdések a személyes adatokról
- megszámlálható és megszámlálhatatlan tagok
- ige "to be" (lenni)
- országok és kontinensek nevei
- birtokos névmások
- "have got" szerkezet
- this/that - these/those (ez/az - ezek/azok)
- make/do (csinálni)
- modális igék (segédigék)
- sorszámjegyek
- idő kifejezések
- the Present Simple tense (egyszerű jelen idő)
- "would like"szerkezet (szeretném)
- "there is/there are" szerkezet (itt van/itt vannak)
- határozószók

MEGTANUL TÖBBEKKÖZÖTT OLYAN DOLGOKAT, MINT:

- társalgás éttermekben és kávézókban
- alapvető személyes adatok nyújtása és kiderítése
- találkozások szervezése angolul
- kérdezni és válaszolni a kérdésekre a munkáról
- kinézet és személyiség leírása
- társalgás az ön, vagy valaki más családjáról és munkájáról
- beszélgetés arról, hogy a személy honnan származik, hány éves, hogyan néz ki és milyen a személyisége,
- érzések / hozzáállások kifejezése emberekhez / tárgyakhoz
- beszélés önmagamról
- kérdezés és felelés, hogy hány óra van, milyen nap van, hónapok és dátumok
- beszélés a szokásokról és preferenciákról
- kérni valakitől kávét /italt


Elementary (A2)

MEGTANUL,TÖBBEK KÖZÖTT OLYAN DOLGOKAT, MINT:

Átismétli és kibővíti a fent említetteket és szintén megtanuja:

- "to be" (lenni) igét múlt időben
- the Simple Past tense (egyszerű múlt idő)
- további házakhoz és berendezésekhez kapcsolódó szókincset
- elöljárószavakat
- az ige második alakját
- dátumok egyedi részleteit
- kifejezéseket a mindennapi életből
- rokonértelmű és ellentétes értelmű szavakat
- egyezményeket a nem hivatalos levelek írásához
- the "Present Continuous" tense (folyamatos jelen időt)
- egyedi szókincs használatát kiránduláson, otthon, vagy külföldön
- melléknevek fokozását és összehasonlítások képzését
- megszámlálható és megszámlálhatatlan főneveket
- "be going to" szerkezetet
- the "Present Perfect" tense (befejezett jelen időt)
- az ige harmadik alakját
- kérdéseket és javaslatokat
- főnévi igenév vs. gerundium
- "what ... like" szerkezetet
- irány, távolság, helyzet

MEGTANUL TÖBBEKKÖZÖTT OLYAN DOLGOKAT, MINT:

Átismétli és kibővíti a fent említetteket és szintén megtanulja:

- hogyan kell leírni a házát , kérdezni a házról/szállodáról/irodáról valamint a bútorzatukról
- kérdések és leírások , hogy hol találhatók az emberek és a tárgyak
- események / tevékenységek gyakoriságának leírása
- hogyan kell beszélni az időjárásról
- események időpontjának részletes leírása
- hogyan kell írni különböző nem hivatalos leveleket
- párbeszéd a vasútállomásokon / repülőtereken / utazási irodákban
- egyszerű történet leírása
- emberek / dolgok összehasonlítása
- hogyan kell leírni az órarendeket, terveket stb.
- bevásárlás különbféle üzletekben
- érthetőek legyünk az orvosnál
- megoldások javaslása a problémákra
- beszélgetés az égészségről / egészségi problémákról
- javaslatok nyújtása, egyetérteni és elutasítani valaki javaslatát
- minden fajta hivatalos nyomtatvány kitöltése
- mutatás és kérdezés az irányra és a helyre


Pre-Intermediate (B1)

MEGTANUL,TÖBBEK KÖZÖTT OLYAN DOLGOKAT, MINT:

Átismétli és kibővíti a fent említetteket és szintén megtanuja:

- személyes kérdéseket
- társasági összejövetelekhez kapcsolodó szókincset
- tagok, névmások / determinánsok és elöljárószók
- "have/have got" hasonlóságok és különbségek
- fizetésnél használt egyedi szókincs (készpénz, hitelkártya, csekk, stb.)
- the "Past Continuous" tense (folyamatos múlt idő)
- Present Simple and Present Continuous összehasonlítása (egyszerű jelen és folyamatos jelen idő)
- Simple Past and Past Continuous összehasonlítása (egyszerű múlt és folyamatos múlt idő)
- Simple Past and Present Perfect összehasonlítása (egyszerű múlt és befejezett jelen idő)
- Present Simple and Present Perfect összehasonlítása (egyszerű jelen és befejezett jelen idő)
- question tags (ugye-kérdések)
- érvényesíteni / megcáfolni az információt
- vonatkozó igék
- 1. feltételes mód
- igei kapcsolódás
- the Present Perfect Continuous tense (folyamatos befejezett jelen idő)
- Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous (egyszerű befejezett jelen idő és folyamatos befejezett jelen idő)

MEGTANUL TÖBBEKKÖZÖTT OLYAN DOLGOKAT, MINT:

Átismétli és kibővíti a fent említetteket és szintén megtanulja:

- komunikació nem hivatalos közösségi találkozásokon
- beszélés az érdekekről, kedvenc dolgokról és szakmáról
- képeslap írása barátnak
- bevásárlás különbféle üzletekben
- levelek és faxok írása


Lower Intermediate (B1+)

MEGTANUL,TÖBBEK KÖZÖTT OLYAN DOLGOKAT, MINT:

Átismétli és kibővíti a fent említetteket és szintén megtanuja:

- ajánlatok elfogadása és elutasítása: felsőbb fokú
- levelek írása - felsőbb fokú
- további modális igék (segédigék)
- rövid válaszok
- többet a "Future Simple" tense (folyamatos jövő időről)
- 2. feltételes mód
- "will" és "going to" összehasonlítás
- közlekedési típusok
- "used to"szerkezet
- szenvedő igealak(passzív)
- the "Past Perfect" tense (befejezett folyamatos múlt)
- "have something done", "get something done",
- alanyi és tárgyas kérdések
- nyitott / zárt kérdések, kérdések kérdőszavakkal

MEGTANUL TÖBBEKKÖZÖTT OLYAN DOLGOKAT, MINT:

Átismétli és kibővíti a fent említetteket és szintén megtanulja:

- hivatalos levelek minden fajta írása
- tervezés, megvitatás és meggyőzés
- hivatalos levelek, cikkek, panaszok stb. írása
- kísérőlevél írása
- beszélgetés a repülőtéren, vasútállomáson / buszban / kompon
- beszélgetés a szállodában
- érvek és ellenérvek leírása
- beszélés a korábbi és jelenlegi szokásokról
- vélemény előadása / nem eggyetértés a véleménnyel
- szerződések / üzleti jegyzetek írása
- ajánlások / javaslatok / követelmények
- összefoglalás a könyvekből/konferenciákról/üzleti találkozásokról
- telefonbeszélgetések angolul


Intermediate (B2)

MEGTANUL,TÖBBEK KÖZÖTT OLYAN DOLGOKAT, MINT:

Átismétli és kibővíti a fent említetteket és szintén megtanuja:

- szenvedő igealakot (különböző igeidőkben)
- sport, érdeklődés, hobbi
- az ige összes alakjának az áttekintése
- a szenvedő igealak áttekintése többfajta időben és nyelvtani szerkezetben
- pénz, pénznem, törtek,százalékok,számok, dátumok
- modális igék(segédigék) összehasonlítása
- vonatkozó mondatok
- a múlt idejű szerkezetek áttekintése
- közlekedési módok, felsőbb szint
- múlt idők összehasonlítása
- igeidős mondatok
- feltételes mondatok:nulladik,első, második,harmadik
- határozószók
- az összekötő szerkezetek áttekintése

MEGTANUL TÖBBEKKÖZÖTT OLYAN DOLGOKAT, MINT:

Átismétli és kibővíti a fent említetteket és szintén megtanulja:

- beszélgetés a széleskörű érdekeiről
- hivatalos és nem hivatalos levelek írása, különbségek
- panaszok írása stb.
- számolás angolul,döntés az időről, dátumról stb.
- rövid történet leírása
- kérések,parancsok, javaslatok angolul
- üzleti és személyes faxok és levelek írása
- bonyolult telefonbeszélgetések levezetése
- kísérőlevél írása


Higher Intermediate (B2+)

MEGTANUL,TÖBBEK KÖZÖTT OLYAN DOLGOKAT, MINT:

Átismétli és kibővíti a fent említetteket és szintén megtanuja:

- jelen igeidők összehasonlítása
- horoszkóp
- kívülalló kérdések kiterjesztése és kivételek
- idők sorozata
- speciális rész - bevásárlás
- speciális rész - tartózkodás a szállodában
- speciális rész - orvoslátogatás

MEGTANUL TÖBBEKKÖZÖTT OLYAN DOLGOKAT, MINT:

Átismétli és kibővíti a fent említetteket és szintén megtanulja:

- a személy külső tulajdonságainak és karakterének aprólékos leírása stb.
- társalgás az étteremben,bárban , kávézóban
- társalgás a kenvenc ételekről és vele kapcsolatos kérdések
- bevásárlás különböző üzletekben
- társalgás közintézményekben, mint posta, kórház, rendőrség
- társalgás moziban, színházban
- társalgás angol kocsmában
- szobafoglalás szállodában,társalgás a szállodában
- társalgás az orvossal