Prečo sa to oplatí?

Predtým než sa zapíšete do internetového jazykového kurzu, položte si tieto 3 najdôležitejšie otázky:

 

Kto organizuje váš kurz?
Kto organizuje a riadi túto školu?
Čo za to dostanete keď dokončíte tento internetový kurz?


ORGANIZÁTOR KURZU

 

Organizátorom kurzov je BLC4U, kurzy boli vytvorené BRITISH LANGUAGE CENTRE (BLC) International Examination Centre. (Medzinárodné skúšobné centrum Britského jazykového centra (BLC))

 

Britské jazykové centrum je ofciálnym skúšobným(testovacím) centrom pre nasledujúce skúšky (štúdiá):

 

London Chamber of Commerce and Industry LCCI (Londýnska komora obchodu a priemyslu)
The European Language Certificates TELC (Európske jazykové certifikáty)

BLC nielenže pripravuje kandidátov na skúšky, ale takisto vykonáva tie najprestížnejšie jazykové skúšky, uznávané po celom svete.

 

 

UČITEĽSKÝ ZBOR ZODPOVEDNÝ ZA UČENIE

 

Naše kurzy sú pripravené a poskytované kolektívom učiteľov s magisterskými titulmi z anglickej filológie (jazykoveda), ako aj rodenými hovorcami s medzinárodne uznávanými kvalifikáciami v učení angličtiny ako sú:

 

Certificate in English Language Teaching to Adults - CELTA (Certifikát na učenie anglického jazyka dospelých)

 

Diploma in English Language Teaching to Adults - DELTA (Diplom na učenie anglického jazyka dospelých)

 

 

ĽUDIA ZODPOVEDNÝ ZA ORGANIZÁCIU INTERNETOVEJ ŠKOLY

 

  ODDELENIE VÝUČBY - ANGLICKÝ JAZYK

 

MENO A PRIEZVISKO
KVALIFIKÁCIA


David YoungBrunel University - London, United Kingdom

CELTA, DELTA - Trinity College London - United Kingdom

Skúšajúci v LCCI
Matthew DeweyUniversity of Dublin - Dublin, Ireland

CELTA, DELTA - University of Cambridge - United Kingdom
 

ČO BUDETE MAŤ Z NAŠICH KURZOV

 

Byť jedným z našich študentov vám dáva právo zadarmo urobiť skúšku(test) na konci každého kurzu. Po spravení skúšky dostanete oficiálny BLC4u certifikát, ktorý potvrdzuje vaše schopnosti v angličtine a je uznávaný mnohými medzinárodnými firmami a organizáciami.

 

Po každej úrovni môžete zaplatiť aby ste si mohli urobiť National TELC examination (Národný TELC test) a dostať:

 

CERTIFIKÁT UZNÁVANÝ V KAŽDEJ KRAJINE EURÓPSKEJ ÚNIE.

 

TELC certifikáty sú uznávané v celej európskej únii. 

TELC, uznávané viac ako 40 rokov, ponúka certifikáty z viac ako 50 predmetov a v 10 jazykoch.

 

Pre viac informácii kliknite na http://www.telc.net/en/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítej ďalej Zapíš sa!