2. Aktívna účasť na lekciách

Učebný program pre BLC4u kurzy je veľmi podobný výučbe konvenčných školských kurzov. Máte neobmedzený prístup k učebným materiálom na vašej úrovni a môžete sa učiť ako si želáte, v čase a na mieste vášho vlastného výberu, bez ohľadu na to či ste vo Varšave, Berlíne, Monaku alebo kdekoľvek inde.

ROZMANITOSŤ LEKCIÍ

Konverzácie
Praktické cvičenia ktoré zdokonaľujú vašu komunikačnú schopnosť v angličtine v kokrétnych situáciách zo života, ako sú: v obchode, v hoteli, u doktora, v obchodnej alebo pracovnej konverzácii atd.

Simulácie
Simulované dialógy v angličtine, vďaka ktorým sa učíte rýchlo a komunikujete efektívne, a správne sa pýtate a zodpovedáte otázky.

Články a dialógy
Realistická, praktická angličtina typu ktorú používajú ľudia z anglicky hovoriacich krajín.  Táto časť bola celá vytvorená iba učiteľmi z takýchto krajín.

Posudzovacie testy
Posudzovanie je základným krokom smerom k dosiahnutiu úspechu. Aby ste si boli istý že ste na najlepšej ceste k plynulosti, učitelia z BLC4u pre vás pripravili testy vášho pokroku.  Vďaka nim ste schopný pokračovať v kurze na ďalších úrovniach. Tieto testy pokroku vám poskytujú podrobné informácie o tom v čom ste dobrý, ako aj oblasti ktoré si potrebujete viac precvičiť, predtým než pôjdete na ďalšiu úroveň štúdia.

Teoretické cvičenia
V teoretickej časti sa zoznámite s anglickou gramatikou.  Všetky informácie sú vám k dispozícii na vytlačenie a použitie kedykoľvek to potrebujete na zopakovanie si.

Listy, e-maily a faxy
Naučíte sa ako písať emaily, faxy a všetky typy formálnych a neformálnych listov, a čo je dôležitejšie, vyskúšate si v praxi čo ste sa naučili.

Podrobné správy vášho pokroku
Dostanete podrobné správy obsahujúce dosiahnuté výsledky z vášho štúdia.


ŠPECIFIKÁCIA RÔZNYCH SÚČASTÍ KURZU

NÁZOV CHARAKTERISTIKA
GRAMATIKA Teoretická a prakticá časť predstavuje a opakuje najdôležitejšie gramatické štruktúry, vďaka čomu budete môcť komunikovať plynulo a efektívne v angličtine.
POUŽITIE ANGLIČTINY Praktická časť posiluje vašu gramaticko-slovnú schopnosť ako aj schopnosť použiť angličtinu vo vhodnom kontexte.
ČÍTANIE Praktická časť posiluje vašu schopnosť pochopenia písaných textov a nájdenia kľúčových informácii v textoch.
POČÚVANIE Praktická časť posiluje vašu schopnosť porozumenia hovorených textov, dialógov, oznámení a reči v angličtine.
ROZPRÁVANIE Praktická časť posiluje vašu schopnosť komunikácie v angličtine v konkrétnych situáciach zo života ako sú obchody, hoteli, reštaurácie, u doktora, v rozhovoroch v práci alebo na obchodných cestách atd.
PÍSANIE Teoretická a praktická časť vás učí ako sa vyjadriť v písomnej forme v rôznych situáciach zo života ako sú: písanie vášho životopisu, sťažností, písanie faxov, emailov, pohľadníc, listov atd.

Každá časť na príslušnej úrovni bola navrhnutá tak aby materiál z jednej časti viedol k ďalším a spájal ich. Vďaka tomuto, materiál z prvej časti ktorú študujete, prirodzene rozširuje a upevňuje vašu znalosť angličtiny v každej vyššej časti kurzu.

Priemerný čas potrebný na jednu časť je asi 4 hodiny (v závislosti na úrovni), takže priemerný čas potrebný na jednu úroveň je asi 20-24 hodín štúdia.

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov z mesačnej lekcie, je najlepšie študovať dvakrát do týždňa po dve hodiny na lekciu, napríklad v pondelok a stredu alebo utorok a štvrtok.

Aby ste postúpili na vyššiu úroveň (alebo na ďalšiu časť), potrebujete dosiahnuť dobré skóre v každej sekcií jazykových schopností.

     VEDELI STE, ŽE?
  • Každá audio nahrávka bola vytvorená rodeným hovorcom.
  • Konzultácie vás učia praktickú, každodennú reč.
  • Znalosť angličtiny dokáže zvýšiť vaše príjmy.
  • Spravenie ELSA skúšky znamená že nepotrebujete robiť jazykovú skúšku keď študujete v Británií.

Čítej ďalej Zapíš sa!