1. Zistíme vašu úroveň

ZISTITE SVOJU ÚROVEŇ

Náš vlastný diagnostický test zhodnotí vašu úroveň schopností a navrhne ideálny kurz pre vás.

ZÍSKAJTE VÁŠ UČEBNÝ PLÁN

Po vyplnení zaraďovacieho testu vám predstavíme váš prvý plán rozvoja jazyka, a ak máte záujem, kedy si môžete spraviť medzinárodnú jazykovú skúšku uznávanú ( podľa národných skúšobných predpisov) v každej krajine Euróspkej únie

Nezabudnite že kým sa učíte s BLC4u tak kedykoľvek môžete skrátiť alebo predĺžiť čas strávený na lekciách, a učiť sa tempom ktoré najviac vyhovuje vašim súčasným potrebám a schopnostiam.  Taktiež nezabudnite že potrebujete predvídať množstvo času ktoré máte k dispozícii tak aby vám lekcia ktorú ste si kúpili vyhovovala. Každá lekcia môže byť dokončená počas maximálne 30tich dní (1 mesiac)

ZAČNITE LEKCIE S BLC4u

Po obdržaní vášho učebného plánu budete mať možnosť začať vaše lekcie s internetovým oddelením Britského jazykového centra (BLC).

Každý kurz pozostáva z:

  • Okolo 20tich hodín lekcií za mesiac (lekcia)
  • Interaktívny učebný plán pre aktuálny mesiac
  • Neobmedzený prístup k cvičeniam na vašej úrovni
  • 5/6 častí pokrývajúcich každú jazykovú schopnosť v ktoromkoľvek danom mesiaci

Každý kurz s BLC4u je kombináciou interaktívnych činností pozostávajúcich z: konverzácie, gramatiky, čítania, počúvania a písania, vo forme domácich úloh.

Čítej ďalej Zapíš sa!