Lukukausi
(6 kuukautta)
236 EUR
Lukukausi
(6 kuukautta)
236 EUR

Basic (A1)

OPIT MUUN MUASSA SEURAAVIA ASIOITA:

- numerot
- aakkoset
- epämääräisen ja määräisen artikkelin
- monen eri aiheen perussanaston
- peruskielioppirakenteet
- tervehtimään, esittäytymään, kysymään henkilötietoja
- laskettavat ja ei-laskettavat sanat
- verbin "to be"
- maiden ja maanosien nimiä
- possessiivipronominit
- rakenteen "have got"
- this/that – these/those
- make/do
- apuverbejä
- järjestysluvut
- ajan määreitä
- preesensin
- rakenteen "would like"
- rakenteen "there is/there are"
- epämääräisen ajan adverbeja

OPIT MUUN MUASSA SEURAAVIA TAITOJA:

- keskustelemaan ravintolassa ja kahvilassa
- kertomaan ja kysymään tärkeimpiä henkilötietoja
- pitämään kokouksia englanniksi
- kysymään ja kertomaan ammateista
- kuvailemaan ihmisten ulkonäköä ja luonnetta
- kertomaan omasta tai jonkun muun perheestä ja työstä
- kertomaan ihmisten taustasta, iästä, ulkonäöstä ja luonteesta
- ilmaisemaan tunteita/asennetta ihmisiä/asioita kohtaan
- kertomaan itsestäsi
- kysymään kellonaikaa ja kertomaan sen; viikonpäivät, kuukaudet ja päivämäärät
- kertomaan tavoista ja mieltymyksistäsi
- pyytämään jotakuta kahville/lasilliselle


Elementary (A2)

OPIT MUUN MUASSA SEURAAVIA ASIOITA:

Kertaat ja laajennat aiemmin opittua ja opit myös:

- verbin "to be" imperfektimuodon
- imperfektilauseet
- lisää kotiin ja sisustukseen liittyvää sanastoa
- paikan prepositioita
- verbien toisen muodon
- päivämääriä ja ajankohtia
- arkielämässä käytettäviä ilmaisuja
- synonyymejä ja vastakohtia
- epävirallisten kirjeiden kirjoittamista
- kestopreesensin

- kotimaan ja ulkomaan matkoilla tarvittavaa sanastoa

- adjektiivien vertailuasteet ja vertailujen tekemisen
- laskettavia ja ei-laskettavia substantiiveja
- rakenteen "be going to"
- perfektimuodon
- verbien kolmannen muodon
- pyyntöjä ja ehdotuksia
- infinitiivin ja gerundin
- rakenteen "what…like"
- suuntia, välimatkoja ja sijaintia

OPIT MUUAN MUASSA SEURAAVIA TAITOJA:

Kertaat ja laajennat aiemmin opittua ja opit myös:

- miten kuvailla kotiasi ja tehdä kysymyksiä kodista/hotellista/toimistosta ja niiden sisustuksesta
- ihmisten ja asioiden sijaintiin liittyviä kysymyksiä ja kuvauksia
- kertomaan, miten usein jokin tapahtuu/jotain tehdään
- puhumaan säästä
- kertomaan tarkasti tapahtumien päivämäärät
- kirjoittamaan epävirallisia kirjeitä
- keskustelemaan rautatieasemalla/lentokentällä/matkatoimistossa
- kirjoittamaan yksinkertaisen tarinan
- vertailemaan ihmisiä/asioita
- kertomaan aikataulustasi, suunnitelmistasi jne.
- tekemään ostoksia erilaisissa kaupoissa
- kertomaan asiasi lääkärissä
- ehdottomaan ratkaisuja ongelmiin
- puhumaan hyvinvoinnista/terveysongelmista

- tekemään ehdotuksia, olemaan samaa mieltä tai eri mieltä jonkun toisen ehdotuksista
- täyttämään erilaisia virallisia kaavakkeita
- kertomaan ja kysymään tietä


Pre-Intermediate (B1)

OPIT MUUN MUASSA SEURAAVIA ASIOITA:

Kertaat ja laajennat aiemmin opittua ja opit myös:

- tekemään henkilökohtaisia kysymyksiä
- sosiaalisiin tilaisuuksiin/tapaamisiin liittyvää erityissanastoa
- artikkeleja, pronomineja, määreitä ja prepositioita
- yhtäläisyyksiä ja eroja "have/have got"
- maksamiseen liittyvää sanastoa (käteinen, luottokortit, sekit jne.)
- kestoimperfektin
- vertailemaan yleis- ja kestopreesensiä
- vertailemaan yleis- ja kestoimperfektiä
- vertailemaan imperfektiä ja perfektiä
- vertailemaan preesensiä ja perfektiä
- liitekysymykset
- vahvistamaan/kiistämään tietoja
- verbi + prepositio/adverbi -rakenteita
- ensimmäisen konditionaalin
- verbirakenteita
- kestoperfektin
- yleis- ja kestoperfektin eron

OPIT MUUN MUASSA SEURAAVIA TAITOJA:

Kertaat ja laajennat aiemmin opittua ja opit myös:

- kommunikoimaan epävirallisissa sosiaalisissa tilaisuuksissa
- puhumaan harrastuksista, mieltymyksistä ja ammateista
- kirjoittamaan postikortteja ystäville
- tekemään ostoksia erilaisissa kaupoissa
- kirjoittamaan kirjeitä ja fakseja


Lower Intermediate (B1+)

OPIT MUUN MUASSA SEURAAVIA ASIOITA:

Kertaat ja laajennat aiemmin opittua ja opit myös:

- hyväksymään tarjouksia/kieltäytymään niistä - jatkoa aiemmalle
- kirjoittamaan kirjeitä – jatkoa aiemmalle
- lisää apuverbejä
- lyhyitä vastauksia
- lisää futuurimuotoja
- toisen konditionaalin
- vertailemaan muotoja "will" ja "going to"
- kulkutapoja
- rakenteen "used to"
- passiivin
- pluskvamperfektin
- "have something done", "get something done",
- kysymään esineistä ja henkilöistä
- tekemään avoimia ja kyllä/ei -kysymyksiä sekä kysymyksiä kysymyssanoilla

OPIT MUUN MUASSA SEURAAVIA TAITOJA:

Kertaat ja laajennat aiemin opittua ja opit myös:

- kirjoittamaan erilaisia epävirallisia kirjeitä
- ehdottamaan, keskustelemaan ja suostuttelemaan
- kirjoittamaan virallisia kirjeitä, kirjoitelmia, valituksia jne.
- kirjoittamaan työpaikkahakemuksen
- keskustelemaan lentokentällä, rautatieasemalla/linja-autossa/laivalla - jatkoa aiemmalle
- keskustelemaan hotellissa
- kuvailemaan hyviä ja huonoja puolia
- keskustelemaan entisistä ja nykyisistä tavoista ja tekemisistä
- esittämään oman mielipiteesi/olemaan eri mieltä jonkun muun kanssa
- kirjoittamaan selontekoja/työelämän viestejä
- suosittelemaan/ehdottamaan/pyytämään
- kirjoittamaan yhteenvedon kirjasta/neuvottelusta/tapahtumasta/liiketapaamisesta
- käymään puhelinkeskusteluja englanniksi


Intermediate (B2)

OPIT MUUN MUASSA SEURAAVIA ASIOITA:

Kertaat ja laajennat aiemmin opittua ja opit myös:

- passiivirakenteita (lisää aikamuotoja)
- puhumaan urheilusta, mielenkiinnon kohteista, harrastuksista
- kertaat verbien aikamuodot
- kertaat passiivin eri aikamuodoissa sekä opit muita kielioppirakenteita
- raha, valuutta, murtoluvut, prosentit, numerot, päivämäärät
- modaalisia apuverbejä ja niiden vertailemista
- relatiivilauseita
- erilaisia futuurirakenteita
- kulkuvälineitä - jatkoa aiemmalle
- menneen ajan muotojen vertailemista
- sivulauseita
- konditionaalit: ensimmäinen ja toinen

- adverbeja
- lisää sidesanoja

OPIT MUUN MUASSA SEURAAVIA TAITOJA:

Kertaat ja laajennat aiemmin opittua ja opit myös:

- puhumaan monista erilaisista mielenkiinnon kohteista
- kirjoittamaan virallisia ja epävirallisia kirjeitä; vertailemaan
- laatimaan reklamaatioita jne.
- laskemaan englanniksi, sopimaan aikoja, päivämääriä jne.
- kirjoittamaan lyhyitä tarinoita
- tekemään pyyntöjä, tilauksia ja ehdotuksia englanniksi
- kirjoittamaan virallisia ja henkilökohtaisia fakseja ja kirjeitä
- käymään vaativia puhelinkeskusteluja englanniksi
- kirjoittamaan työpaikkahakemuksen


Higher Intermediate (B2+)

OPIT MUUN MUASSA SEURAAVIA ASIOITA:

Kertaat ja laajennat aiemmin opettua ja opit myös:

- vertailemaan perfektimuotoja
- tähtimerkit
- liitekysymyksiä: jatkoa aiemmalle sekä poikkeuksia
- aikamuotojen keskinäisen riippuvuuden
- erikoisosio – ostoksilla
- erikoisosio – hotellissa
- erikoisosio – lääkärissä

OPIT MUUN MUASSA SEURAAVIA TAITOJA:

Kertaat ja laajennat aiemmin opittua ja opit myös:

- kuvailemaan tarkemmin ulkonäköä, luonnnetta, ominaisuuksia jne.
- asioimaan ravintolassa, baarissa, kahvilassa
- kertomaan ja kysymään ruokamieltymyksistä
- asioimaan erilaisissa kaupoissa
- asioimaan julkisissa paikoissa kuten postissa, sairaalassa, poliisiasemalla jne.
- asioimaan elokuvissa, teatterissa
- rupattelemaan englantilaisessa pubissa
- varaamaan hotellihuoneen ja keskustelemaan hotellissa
- keskustelemaan lääkärin kanssa