Internet-kurssien rakenne

KIELITASO

Englannin kielen opetus on jaettu 6 tasoon, joista jokainen kestää noin 6 kuukautta. Jokaisella tasolla käsitellään monia eri kieleen liittyviä asioita.

Yksi taso koostuu 6 kappaleesta (oppitunneista) joiden opiskelemiseen menee noin 120 tuntia.

Suurin osa koulumme opiskelijoista opiskelee kaksi kertaa viikossa 2 tuntia kerrallaan.



BLC4u-KURSSIEN YLEISRAKENNE


YHDEN TASON RAKENNE

taso = 6 kappaletta


Kappale = 5 tai 6 osiota



Osio - eri tapoja kohentaa kielitaitoasi
(kielioppi, käytännön englanti, lukeminen, kuunteleminen, puhuminen, kirjoittaminen)



Esimerkkikaavio kappaleesta PUHUMINEN – MATKUSTAMINEN



Esimerkkikaavio kappaleesta KIRJOITTAMINEN - FAKSIT JA SÄHKÖPOSTIVIESTIT





Read more Sign up