Semestar
(6 meseci)
samo 27600 DIN
Semestar
(6 meseci)
samo 27600 DIN

Basic (A1)

NAUČIĆETE, IZMEĐU OSTALOG, I SLEDEĆE STVARI:

- brojevi
- alfabet
- određeni i neodređeni članovi
- osnovni rečnik za brojne aplikacije
- osnovne gramatčke strukture
- pozdravi, predstavljanje, lična pitanja
- brojivi i nebrojivi članovi
- glagol ''to be''
- imena država i kontinenata
- prisvojne zamenice
- konstrukcija "have got"
- this/that – these/those
- make/do
- modalni glagoli
- redni brojevi
- određivanje vremena
- Sadašnje Prosto Vreme
- konstrukcija "would like"
- konstrukcija "there is/there are"
- prilozi za učestalost

NAUČIĆETE, IZMEĐU OSTALOG, VEŠTINE KAO ŠTO SU:

- razgovori u restoranima i kafićima
- davanje i pitanja o najbitnijim ličnim informacijama
- držanje sastanka na engleskom jeziku
- pitanja i odgovaranje na pitanja o zanimanju
- opisivanje izgleda i karaktera ljudi
- pričanje o vašoj ili nečijoj porodici ili poslu
- pričanje o prošlosti, starosti, izgledu i karakteru ljudi
- izražavanje osećanja/stavova o ljudima/stvarima
- pričanje o sebi
- gledanje na sat, dani nedelje, meseci i datumi
- pričanje o vašim navikama, običajima i prioritetima
- pozvati nekoga na kafu/piće


Elementary (A2)

NAUČIĆETE, IZMEĐU OSTALOG, O STVARIMA KAO ŠTO SU:

  Obnavljaćete i razviti sve iznad i takođe naučiti:

- glagol "to be" u prošlom vremenu
- Prošlo Svršeno Vreme
- dodatni rečnik vezan za dom i nameštaj
- predlozi za mesto
- druga forma glagola
- posebni detalji o datumima
- izrazi u svakodnevnom životu
- sinonimi i antonimi
- pravila za pisanje neformalnog pisma
- Sadašnje Trajno Vreme
- poseban rečnik za putovanje kod kuće ili u inostranstvu
- stepeni prideva i formacije komparacije
- brojive i nebrojive imenice
- konstrukcija "be going to"
- Složeno Sadašnje Vreme
- treći oblik glagola
- molbe i predlozi
- infinitiv i gerund
- konstrukcija "what…like"
- upustva, rastojanje i položaj

NAUČIĆETE, IZMEĐU OSTALOG, I VEŠTINE KAO ŠTO SU:

Obnavljaćete i razviti sve iznad i takođe naučiti:

- vašeg doma i postavljanje pitanja o kući/hotelu/kancelariji i njihovom nameštaju
- pitanja i opis lokacije ljudi i stvari
- opis učestalosti događaja/aktivnosti
- kako razgovarati o vremenu
- detaljni opisi datuma događaja
- pisanje raznih neformalnih pisama
- dijalog na stanici/aerodromu i sa agentima za putovanja
- pisanje jednostavne priče
- upoređivanje ljudi/stvari
- opis rasporeda, planova itd.
- kupovina u raznim prodavnicama
- biti shvaćen kod doktora
- ponuda rešenja problema
- razgovori o problemima sa zdravljem
- predlaganje, slaganje i neslaganje sa nečijim predlozima
- popunjavanje raznih zvaničnih obrazaca
- davanje i primanje upustva i smernica


Pre-Intermediate (B1)

NAUČIĆETE, IZMEĐU OSTALOG, I:

Obnavljaćate i razviti sve iznad i takođe naučiti:

- lična pitanja
- poseban rečnik o društvenim sastancima/angažovanjima
- članovi, zamenice/određeni članovi i predlozi
- sličnosti i razlike "have/have got"
- poseban rečnik o plaćanju (keš, kreditne kartice, čekovi itd.)
- Prošlo Trajno Vreme
- upoređivanje Sadašnje Prostog ili Sadašnje Trajnog
- upoređivanje Prošlo Svršenog i Prošlo Trajnog
- upoređivanje Prošlo Svršenog i Složeno Sadašnjeg
- upoređivanje Sadašnje Prostog i Složeno Sadašnjeg
- upitni dodaci
- potvrda/kontradikcija informacija
- složeni glagoli
- prvi kondicional
- obrasci glagola
- Nesvršeni Perfekt
- Složeno Sadašnje i Nesvršeni Perfekt

NAUČIĆETE, IZMEĐU OSTALOG, I VEŠTINE KAO ŠTO SU:

Obnavljaćete i razviti sve iznad i takođe naučiti:

- komunikacija na formalnim i neformalnim sastancima
- razgovor o interesovanjima, sviđanjima i zanimanju
- pisanje razglednica prijateljima
- kupovina u raznim prodavnicama
- pisanje pisama i fakseva


Lower Intermediate (B1+)

NAUČIĆETE, IZMEĐU OSTALOG, I:

Obnavljaćete i razviti sve iznad i takođe naučiti:

- prihvatanje i odbijanje predloga: napredno
- pisanje pisama - napredno
- dodatni modalni glagoli
- kratki odgovori
- više o Prosto Budućem
- drugi kondicional
- upoređivanje "will" i "going to"
- načini putovanja
- konstrukcija "used to"
- pasivni oblik
- Pluskvamperfekat
- "have something done", "get something done",
- pitanja o subjektu i objektu
- otvorena / zatvorena pitanja, pitanja sa upitnim rečima

NAUČIĆETE, IZMEĐU OSTALOG, I VEŠTINE KAO ŠTO SU:

Obnavljaćete i razviti sve iznad i takođe naučiti:

- pisanje svih vrsta neformalnih pisama
- predlaganje, diskusija i ubeđivanje
- pisanje formalnih pisama, članaka, žalbi itd.
- pisanje prijave za posao
- dijalog na aerodromu, stanici za vozove/autobuse/trajekte (napredno)
- dijalog u hotelu
- opisivanje za i protiv
- pričanje o prošlim i sadašnjim  navikama i običajima
- predstavljanje svog mišljenja/ neslaganje sa tuđim
- pisanje sastava/ poslovnih beleški
- pisanje preporuka/predloga/zahteva
- prepričavanje knjige/konferencije/događaja/poslovnog sastanka
- telefonski razgovor na engleskom jeziku


Intermediate (B2)

NAUČIĆETE, IZMEĐU OSTALOG, I:

Obnavljaćete i razviti sve iznad i takođe naučiti:

- pasiv (više vremena)
- sport, interesovanja, hobi
- pregled svih oblika glagola
- pregled pasiva u više vremena i gramatičkim konstrukcijama
- novac, valute, razlomci, procenti, brojevi, datumi
- modalni glagoli; upoređivanje
- relativne klauze
- pregled budućih konstrukcija
- načini putovanja; napredno
- upoređivanje prošlih vremena
- vremenske klauze
- kondicionali: 0, 1., 2. , 3.
- prilozi
- dalji pregled povezivanja izraza

NAUČIĆETE, IZMEĐU OSTALOG, VEŠTINE KAO ŠTO SU:

Obnovićete i razviti sve iznad i takođe naučiti:

- pričanje o raznim interesovanjima
- pisanje formalnih i neformalnih pisama; uporedno
- sastavljanje pisama žalbi itd.
- brojanje na engleskom, odlučivanje o vremenu, datumima itd.
- pisanje kratke pirče
- molbe, zahtevi, predlozi na engleskom
- pisanje poslovnih i ličnih fakseva
- komplikovani telefonski razgovori na engleskom
- pisanje prijave za posaoHigher Intermediate (B2+)

NAUČIĆETE, IZMEĐU OSTALOG, I:

Obnovićete i razviti sve iznad i takođe naučiti:

- upoređivanje ''perfektnih'' vremena
- znaci zodijaka
- upitni dodaci: napredno i izuzeci
- niz vremena
- specijalna sekcija – kupovina
- specijalna sekcija – presedanje u hotelu
- specijalna sekcija – posete doktoru

NAUČIĆETE, IZMEĐU OSTALOG, I VEŠTINE KAO ŠTO SU:

Obnovićete i razviti sve iznad i takođe naučiti:

- detaljan opis spoljašnjeg izgleda, karaktera, ličnosti itd.
- komunikacija u restoranu, kafiću, kafeteriji
- pričanje o hrani i pitanja
- kupovina u raznim prodavnicama
- komunikacija u javnim institucijama kao što su pošta, bolnica, policijska stanica itd.
- komunikacija u bioskopu, pozorištu
- razgovor u engleskom pabu
- rezervacija hotelske sobe i komunikacija u hotelu
- komunikacija sa doktorom