Struktura internetových kurzů

JAZYKOVÁ ÚROVEŇ

Výuka angličtiny je rozčleněna do 6 úrovní, z nichž každá trvá přibližně 6 měsíců. Na každé úrovni proberete velké množství jazykových úkolů.

Jedna úroveň je sestavena ze 6 lekcí, trvajících přibližně okolo 120 studijních hodin.

Většina studentů naší školy se věnuje výuce asi dvakrát týdně po dobu dvou hodin.


VŠEOBECNÁ STRUKTURA KURZŮ S BLC4u


Interaktivní lekce, teorie a praxe, cvičení na otestování schopností

STRUKTURA JEDNÉ ÚROVNĚ

úroveň = 6 lekcí 

level=úroveň, unit=lekce, examination=test/zkouška, score=body


Lekce = 5 a nebo 6 častí 
(unit=lekce, section=část, score=body)


Část-různé formy rozvíjení jazykových znalostí.
(gramatika, použití angličtiny, čtení, poslech, vyprávění, psaní)


Výsledek za lekci vychází z dokončení každého úkolu z každé části lekce. Po dokončení každé lekce můžete přejít k závěrečnému testu kurzu na vaší úrovni.

Příklad diagramu z VYPRÁVĚNÍ - CESTOVÁNÍ

teorie a vzorové dialogy, odpovědi na otázky, tvorba dialogů v konkrétních situacích


Příklad diagramu ze PSANÍ - FAXY A E-MAILYteorie a všeobecná pravidla, příklady, psaní dvou zpráv: fax a e-mail
 Registrovat!