2. Actieve deelname in lessen

Het onderwijsprogramma voor BLC4u-cursussen is zeer vergelijkbaar met het programma van de conventionele schoolcursussen. U hebt onbeperkt toegang tot het lesmateriaal op uw niveau en u kunt studeren wanneer u wilt, op een tijdstip en plaats van uw eigen keuze ongeacht of u zich in Warschau, Berlijn, Monaco of ergens anders bevindt.


VERSCHEIDENHEID VAN DE LESSEN

Gesprekken
Praktische oefeningen die uw Engelstalige communicatieve vaardigheden ontwikkelen in echte "alledaagse" situaties zoals in een winkel, in een hotel, bij de dokter, in een bedrijf of tijdens een werk gesprek enz.

 

Simulaties
Gesimuleerde dialogen in het Engels die u helpen snel en effectief te communiceren en de juiste vragen te stellen en te  beantwoorden.

Artikelen en dialogen
Realistisch, praktisch Engels van het soort gebruikt door mensen uit Engels-sprekende landen. Dit gedeelte is helemaal samengesteld door docenten uit dergelijke landen.

Evaluatietesten
Evaluatie is een essentiële stap op de weg naar het succes. Om er zeker van zijn dat u op de beste route bent naar vlotheid  hebben de BLC4u leraren vooruitgangstesten voor u bereid. Dankzij deze testen bent u in staat om de cursus voort te zetten naar het volgende niveaus. De voortuitgangstesten voorzien u van gedetailleerde informatie over waar u goed in bent en gebieden waarin u verder moet oefenen voordat verder te gaan naar het volgende studieniveau.

Theoretische oefeningen
In het theoretische gedeelte maakt u zichzelf vertrouwd met de Engelse grammatica. Alle informatie is beschikbaar voor u om uit te printen en te gebruiken wanneer u een revisie nodig heeft.

Brieven, emails en faxen
Leer hoe u emails, faxen en allerlei formele en informele brieven schrijft en nog belangrijker om uit te proberen wat u in de praktijk hebt geleerd.

Gedetailleerde rapporten van uw vooruitgang
U zal gedetailleerde rapporten ontvangen over de resultaten van uw studie.SPECIFICATIES VAN DE VERSCHILLENDE DELEN VAN DE CURSUS

TITEL BIJZONDERHEDEN
GRAMMATICA Het theoretische en praktische gedeelte stelt de belangrijkste grammaticale structuren voor en herziet deze. Dit maakt het mogelijk voor u om vlot en effectief te communiceren in het Engels.
GEBRUIK VAN HET ENGELS Het praktische gedeelte versterkt uw grammaticale-lexicale mogelijkheid en uw vermogen om Engels te gebruiken in de juiste context.
LEZEN Het praktische deel versterkt uw vermogen tot begrip van geschreven teksten en voor het vinden van informatie hierin.
LUISTEREN Het praktische deel versterkt uw vermogen tot begrip van gesproken teksten, dialogen, aankondigingen en toespraken in het Engels.
SPREKEN Het praktische deel versterkt uw communicatieve vaardigheden in het Engels in concrete, "alledaagse" situaties zoals winkels, hotels, restaurants, bij de dokter, in gesprekken op het werk of op handelsreizen enz.
SCHRIJVEN Het theoretische en praktische deel leert u hoe uzelf uit te drukken in de geschreven vorm in een uitgebreid gamma van "alledaagse" situaties zoals: het schrijven van uw CV, het indienen van een klacht, het schrijven van faxen, emails, postkaartjes, brieven enz. 

 

Elk onderdeel op een bepaald niveau is zo ontworpen dat het materiaal van het ene deel uitkomt op en consolideert met de anderen. Hierdoor zal het materiaal uit het eerste deel van uw studie natuurlijk verbreden en uw kennis consolideren van het Engels in elk verder deel van de cursus.

De gemiddelde tijd voor een deel is ongeveer 4 uur (afhankelijk van het niveau), zodat de gemiddelde tijd voor een module ongeveer 20-24 uur studie inneemt.

Om optimale resultaten te verkrijgen uit de maandelijkse module is het beter om twee keer per week 2 uur te studeren, bijv. op maandag en woensdag of dinsdag en donderdag.

Om over te gaan tot een hoger niveau (of naar het volgende deel), moet u goed scoren voor elk deel van  taalvaardigheid.


     WIST U DIT AL?
  • Elke audio-opname werd gecreëerd door native speakers.
  • Consultaties leren u een praktische alledaagse taal aan.
  • De kennis van het Engels kan uw inkomen verhogen.
  • Het afleggen van een ELSA-examen stelt u vrij van het afleggen van een taalexamen tijdens een studie in het Verenigd Koninkrijk.

Read more Sign up