Inhoud van het cursusmateriaal

Hieronder vindt u informatie over een deel van de cursusinhoud van de verschillende niveaus.


Denk eraan dat u na verloop van tijd veel meer zal leren en, nog belangrijker, dat u in staat zult zijn om de Engelse taal te gebruiken in alledaagse situaties.

LEVEL 1 : BASICDIT TAALNIVEAU BEHANDELT ONDER MEER:

- Nummers
- Het alfabet
- De lidwoorden
- Basiswoordenschat voor een aantal toepassingen
- Grammaticale basisstructuren
- Groeten, jezelf voorstellen, vragen over persoonlijke gegevens
- Telbare en ontelbare lidwoorden
- Het werkwoord "to be"
- De namen van landen en continenten
- Bezittelijke voornaamwoorden
- Gebruik van "have got"
- This/that – these/those
- Make/do
- Modale werkwoorden
- Rangtelwoorden
- Tijdsbepalingen
- De "Present Simple" tijd
- Gebruik van "would like"
- Gebruik van "there is/there are"
- Bijwoorden van frequentie

U ZULT ONDER MEER VAARDIGHEDEN LEREN ZOALS:

- Gesprekken in restaurants en cafés
- De belangrijkste persoonlijke informatie geven en vragen
- Vergaderingen houden in het Engels
- Vragen stellen en het beantwoorden van vragen over beroepen
- Het uiterlijk en karakter van mensen beschrijven
- Praten over uw of iemand anders familie en werk
- Praten over de achtergrond van mensen, leeftijd, uiterlijk en karakter
- Gevoelens/houding ten aanzien van mensen/dingen uiten
- Praten over uzelf
- Vragen naar en het zeggen van de tijd, dagen van de week, maanden en data
- Praten over uw gewoonten, gebruiken en voorkeuren
- Iemand een kop koffie/een drankje vragen

LEVEL 2 : ELEMENTARY

DIT TAALNIVEAU BEHANDELT ONDER MEER:

U zult dingen leren en uw kennis uitbreiden over de onderstaande zaken:

- Het werkwoord "to be" in de verleden tijd
- De "Simple Past" tijd
- Extra woordenschat i.v.m. huizen en meubilair
- Voorzetsels van plaats
- De tweede persoonsvorm van werkwoorden
- Specifieke details van data
- Gebruik van uitdrukkingen in het dagelijks leven
- De synoniemen en antoniemen
- De kennis voor het schrijven van informele brieven
- De "Present Continuous" tijd
- Specifieke woordenschat voor gebruik op een reis in binnen-of buitenland
- Vormen van het bijvoeglijk naamwoord en de vorming van vergelijkingen
- Zelfstandig en ontelbare zelfstandige naamwoorden
- Constructie van "be going to"
- De "Present Perfect" tijd
- De derde persoonsvorm van werkwoorden
- Verzoeken en voorstellen
- Infinitief vs. gerundium
- Gebruik van "what ... like"
- Richtingen, afstanden en locatie

U ZULT ONDER MEER VAARDIGHEDEN LEREN ZOALS:

U zult dingen leren en uw kennis uitbreiden over de onderstaande zaken:

- Hoe u uw huis te beschrijven en vragen te stellen over het huis/hotel/kantoor en hun meubels
- Vragen en beschrijvingen van de locatie van mensen en dingen
- Beschrijvingen van de frequentie van evenementen/activiteiten
- Hoe te praten over het weer
- Gedetailleerde beschrijvingen van de data van gebeurtenissen
- Hoe verschillende vormen van informele brieven te schrijven
- Dialoog in stations/vliegvelden/reisbureaus
- Het schrijven van een eenvoudig verhaal
- Het vergelijken van mensen/dingen
- Hoe een beschrijving van uw schema's, plannen, enz. te maken.
- Winkelen in de verschillende soorten winkels
- Verstaan worden bij de dokter
- Het aanbieden van oplossingen voor problemen
- Praten over gezondheidsproblemen
- Het maken van voorstellen, overeenkomen en het oneens met iemands suggesties
- Het invullen van alle soorten van officiële formulieren
- Het geven en vragen van een routebeschrijving en plaatsen

LEVEL 3 : PRE-INTERMEDIATE

DIT TAALNIVEAU BEHANDELT ONDER MEER:

U zult dingen leren en uw kennis uitbreiden over de onderstaande zaken:

- Persoonlijke vragen
- Specifieke woordenschat i.v.m. sociale bijeenkomsten/afspraken
- Lidoorden, voornaamwoorden/bepalingen en voorzetsels
- Overeenkomsten en verschillen "have/have got"
- Specifieke woordenschat over betaling (contant geld, creditcards, cheques, enz.)
- De "Past Continuous" tijd
- Het vergelijken van de Present Simple en de Present Continuous
- Het vergelijken van de Simple Past en de Past Continuous
- Het vergelijken van de Simple Past en de Present Perfect
- Het vergelijken van de Present Simple en de Present Perfect
- Vraagconstructies
- Bevestigen/ontkennen van informatie
- Voorzetselwerkwoorden

U ZULT ONDER MEER VAARDIGHEDEN LEREN ZOALS:

U zult dingen leren en uw kennis uitbreiden over de onderstaande zaken:

- Communiceren in informele sociale bijeenkomsten
- Praten over interesses, voorkeuren en beroepen
- Het schrijven van briefkaarten naar vrienden
- Winkelen in de verschillende soorten winkels
- Schrijven van brieven en faxen

LEVEL 4 : LOWER INTERMEDIATE

DIT TAALNIVEAU BEHANDELT ONDER MEER:

U zult dingen leren en uw kennis uitbreiden over de onderstaande zaken:

- aanvaarden en afwijzen van voorstellen: uitbreiding
- het schrijven van brieven – uitbreiding
- bijkomende modale werkwoorden
- korte antwoorden
- meer over de "Future Simple" tijd
- de tweede voorwaardelijke wijze
- het vergelijken van "will" en "going to"
- methodes van transport
- de "used to" constructie
- de passieve vorm
- de "Past Perfect" tijd
- "have something done", "get something done",
- onderwerp en object vragen
- open/gesloten vragen, vragen met vragende woorden

U ZULT ONDERMEER VAARDIGHEDEN LEREN ZOALS:

U zult dingen leren en uw kennis uitbreiden over de onderstaande zaken:

- Het schrijven van allerlei informele brieven
- Voorstellen opstellen, besprekingen en het overtuigen
- Het schrijven van formele brieven, artikelen, klachten, enz.
- Het schrijven van een sollicitatiebrief
- Een dialoog op de luchthaven, het treinstation/op een bus/veerboot (uitbreiding)
- Een dialoog in een hotel
- Het beschrijven van voor-en nadelen
- Praten over voorgaande en huidige gewoonten en gebruiken
- Het uitdrukken van uw mening/onenigheid met de mening van iemand anders
- Het schrijven van zakelijke voorstellen/zakelijke notities
- Het maken van aanbevelingen/suggesties/verzoeken
- Het schrijven van een boeksamenvatting/congres/evenement/zakelijke bijeenkomst
- Een telefoongesprek voeren in het Engels

LEVEL 5 : INTERMEDIATE

DIT TAALNIVEAU BEHANDELT ONDER MEER:

U zult dingen leren en uw kennis uitbreiden over de onderstaande zaken:

- Het passief (in meer tijden)
- Sport, interesses, hobby's
- Een beoordeling van elke werkwoordvorm
- Een herziening van de lijdende vorm in een aantal van de tijden en grammaticale constructies
- Geld, valuta, breuken, procenten, getallen, datums
- Modale werkwoorden, in vergelijking
- Relatieve bijzinnen
- Een beoordeling van de toekomstige constructies
- Wijzen van vervoer, uitbreiding
- Vergelijking van verleden tijden
- Time clauses
- Voorwaardelijke wijs: 0, 1e, 2e, 3e
- Bijwoorden
- Gedetailleerd overzicht van de vervoegingen

U ZULT ONDERMEER DINGEN EN ZAKEN LEREN ZOALS:

U zult dingen leren en uw kennis uitbreiden over de onderstaande zaken en ook het volgende studeren:

- Praten over een breed scala aan interesses
- Het schrijven van formele en informele brieven; contrasterend
- Het opstellen van brieven van klachten, enz.
- Het tellen in het Engels, de besluitvorming over tijden, data, etc.
- Het schrijven van een kort verhaal
- Aanvragen, bestellingen, suggesties in het Engels
- Het schrijven van zakelijke en persoonlijke faxberichten en brieven
- Het voeren van ingewikkelde telefoongesprekken in het Engels
- Het schrijven van een sollicitatiebrief

LEVEL 6 : HIGHER INTERMEDIATE

DIT TAALNIVEAU BEHANDELT ONDER MEER:

U zult dingen leren en uw kennis uitbreiden over de onderstaande zaken:

- Contrasteren van de "Perfect" werkwoordsvormen
- Tekens van de dierenriem
- Question tags: uitbreiding en uitzonderingen
- Volgorde van de tijden
- Speciale sectie - gaan winkelen
- Speciale sectie - een verblijf in een hotel
- Speciale sectie - een bezoek aan de arts

U ZULT ONDERMEER DINGEN EN ZAKEN LEREN ZOALS:

U zult dingen leren en uw kennis uitbreiden over de onderstaande zaken:

- Gedetailleerde beschrijvingen van het uiterlijk, karakter, persoonlijkheid etc.
- Communiceren in een restaurant, bar, cafetaria
- Praten over eten voorkeuren en vragen erover
- Winkelen in allerlei winkels
- Communiceren in openbare instellingen zoals het postkantoor, ziekenhuis, het politiebureau, enz.
- Communiceren in de bioscoop, het theater
- Het houden van een praatje in een Engels pub
- Het reserveren van een hotelkamer en communiceren in een hotel
- De communicatie met een arts