Semestrul
(6 luni)
numai 1045 RON
Semestrul
(6 luni)
numai 1045 RON

Basic (A1)

VEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE, DESPRE:

- numere
- alfabet
- articolele hotărâte şi nehotărâte
- vocabularul de bază pentru anumite activităţi
- structurile gramaticale de bază
- formule de salut, formule de prezentare, întrebări referitoare la informaţiile personale

- articole ce însoţesc substantivele numărabile şi nenumărabile
- verbul "to be" (a fi)
- denumiri de ţări şi continente
- pronumele posesive
- construcţia "have got"
- this/that – these/those (acesta / acela - acestea / acelea)
- make/do (a face)
- verbele modale (modal verbs)
- numerale ordinale
- time determiners (determinanţi temporali)
- Present Simple (Prezentul Simplu)

- construcţia "would like" (aş dori)
- construcţiile "there is/there are" (există)
- adverbele de frecvenţăVEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE:


- despre conversaţii în restaurante şi cafenele
- să formulaţi întrebări şi răspunsuri despre informaţiile personale de bază
- organizarea unor întruniri în limba engleză
- să formulaţi întrebări şi răspunsuri cu privire la profesii

- să descrieţi înfăţişarea şi caracterul unei persoane
- să vorbiţi despre familia şi profesia dumneavoastră sau a altei persoane
- să discutaţi despre pregătirea unei persoane, despre vârsta, înfăţişarea şi caracterul acesteia
- să vă exprimaţi sentimentele / atitudinile faţă de oameni / lucruri
- să vorbiţi despre dumneavoatră
- să întrebaţi şi să răspundeţi ce oră este sau despre zilele săptămânii, luni şi date
- să vorbiţi despre propriile obiceiuri şi preferinţe
- să cereţi cuiva o cafea / o băutură


Elementary (A2)


VEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE, DESPRE:


Veţi repeta şi vă veţi îmbogăţi cunoştinţele din lecţiile anterioare şi, de asemenea, veţi învăţa despre:

- verbul "to be" (a fi) la timpul trecut
- Past Simple (Trecutul Simplu)
- vocabular suplimentar referitor la case şi mobilier

- prepoziţiile de loc
- a doua formă a verbelor
- elemente specifice limbii engleze pentru exprimarea datei

- expresii folosite în viaţa de zi cu zi
- sinonime şi antonime
- reguli pentru redactarea unor scrisori neoficiale
- Present Continuous (Prezentul Continuu)
- vocabularul specific utilizat în excursiile din ţară sau din străinătate
- gradele adjectivelor şi formarea comparaţiilor
- substantive numărabile şi nenumărabile
- construcţia "be going to"
- timpul Present Perfect (Prezentul Perfect)
- a treia formă a verbelor
- cereri şi sugestii
- infinitiv vs gerunziu
- construcţia "what…like"
- direcţii, distanţe şi poziţii

VEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE, DESPRE:

Veţi repeta şi vă veţi îmbogăţi cunoştinţele de până acum şi, de asemenea, veţi învăţa despre:

- cum să descrieţi casa dumneavoastră şi cum să formulaţi întrebări cu privire la casă / hotel / birou şi mobilierul lor
- întrebări şi descrieri ale locurilor unde se află oameni şi lucruri - cum să indicaţi frecvenţa unor evenimente / activităţi - cum să discutaţi despre vreme
- descrieri detaliate ale datelor şi evenimentelor - cum să redactaţi diferite tipuri de scrisori neoficiale - dialoguri în gară / aeroport / agenţia de turism
- scrierea unei povestiri simple
- compararea oamenilor / lucrurilor - cum să descrieţi/prezentaţi programul, planurile dumneavoastră etc. - cumpărături în diferite tipuri de magazine - cum să fiţi înţeles de către medic - oferirea de soluţii pentru problemele care apar
- cum să vorbiţi despre problemele legate de starea materială / de sănătate - cum să oferiţi sugestii, cum să vă exprimaţi acordul sau dezacordul faţă de sugestiile cuiva
- cum să completaţi toate tipurile de formulare oficiale
- cum să oferiţi sau să cereţi informaţii despre adrese şi locuri


Pre-Intermediate (B1)

VEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE, DESPRE:

Veţi repeta şi vă veţi îmbogăţi informaţiile acumulate până acum şi, de asemenea, veţi învăţa despre:

- întrebări personale

- vocabularul specific referitor la reuniunile sociale sau întâlniri

- articole, pronume / determinanţi şi prepoziţii

- asemănări şi deosebiri între: "have/have got"

- vocabular specific legat de plată (bani lichizi, carduri de credit, cecuri, etc)

- Past Continuous (Trecut Continuu)

- comparaţie între Present Simple (Prezentul Simplu) şi Present Continuous (Prezentul Continuu)

- comparaţie între Simple Past (Trecut Simplu) şi Past Continuous (Trecut Continuu)

- comparaţie între Simple Past (Trecut Simplu) şi Present Perfect (Prezent Perfect)

- comparaţie între Present Simple (Prezent Simplu) şi Present Perfect (Prezent Perfect)

- expresiile de tip "question tag"

- confirmarea / contrazicerea unor informaţii

- locuţiuni verbale - First Conditional (Primul Condiţional)

- tipuri de verbe

- Present Perfect Continuous (Prezent Perfect Continuu)

- Present Perfect Simple (Prezent Perfect Simplu) şi Present Perfect Continuous (Prezent Perfect Continuu)
VEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE:


Veţi repeta şi vă veţi îmbogăţi informaţiile acumulate până acum şi, de asemenea, veţi învăţa:


- să comunicaţi la reuniuni sociale neoficiale

- să discutaţi despre preocupări, lucruri preferate şi meserii

- să scrieţi vederi unor prieteni

- să faceţi cumpărături în diferite tipuri de magazine

- să scrieţi scrisori şi faxuri


Lower Intermediate (B1+)VEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE:


Veţi repeta şi vă veţi îmbogăţi informaţiile acumulate până acum şi, de asemenea, veţi învăţa:

- cum să acceptaţi sau să respingeţi propunerile: continuare
- redactarea scrisorilor: continuare

- alte verbe modale

- răspunsuri scurte
- mai multe despre Future Simple (Viitorul Simplu)
- Second Conditional (Al doilea Condiţional)

- comparaţie între "will" şi "going to"

- modalităţi şi mijloace de transport

- construcţia "used to"

- diateza pasivă

- Past Perfect (Trecut Perfect)

- "have something done", "get something done"

- întrebări referitoare la subiect sau la obiect
- întrebări deschise sau închise, întrebări cu cuvinte specifice - "question words"


VEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE, DESPRE:

Veţi repeta şi vă veţi îmbogăţi informaţiile de până acum şi, de asemenea, veţi învăţa:

- să redactaţi toate tipurile de scrisori neoficiale
- să propuneţi, să discutaţi şi să convingeţi

- să redactaţi scrisori oficiale, articole, reclamaţii, etc
- să formulaţi o scrisoare de intenţie pentru un loc de muncă
- conversaţii pe aeroport, în gară / autobuz / feribot (continuare)

- conversaţii într-un hotel

- prezentarea unor argumente pro şi contra
- să vorbiţi despre obieciurile vechi şi despre cele actuale
- să vă exprimaţi opinia / dezacordul în legătură cu părerea unei persoane
- să redactaţi acorduri / menţiuni comerciale
- să scrieţi recomandări /sugestii / cereri

- să scrieţi rezumatul sau o scurtă prezentare a unei cărţi / conferinţe / eveniment / întâlniri de afaceri
- cum să purtaţi o conversaţie telefonică în limba engleză


Intermediate (B2)VETI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE, DESPRE:


Veţi repeta şi vă veţi îmbogăţi informaţiile de până acum şi, de asemenea, veţi învăţa:

- diateza pasivă (pentru mai multe timpuri)
- sporturi, preocupări, hobby-uri
- o prezentare generală a tuturor formelor verbale
- o prezentare generală a diatezei pasive, pentru anumite timpuri verbale şi construcţii gramaticale
- bani, valută, fracţii, procente, numere, date
- verbele modale (comparativ)
- propoziţiile subordonate relative
- prezentare generală a construcţiilor pentru exprimarea viitorului
- modalităţi şi mijloace de transport; continuare
- compararea timpurilor trecutului
- propoziţiile subordonate temporale
- Condiţionalul: 0, primul, al doilea, al treilea

- adverbele

- o prezentare generală a cuvintelor de legăturăVEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE, DESPRE:

Veţi repeta şi vă veţi îmbogăţi informaţiile de până acum şi, de asemenea, veţi învăţa:

- să discutaţi despre o gamă largă de preocupări
- redactarea unor scrisori oficiale şi neoficiale; diferenţele dintre acestea
- scrierea unor reclamaţii etc.
- să număraţi în limba engleză, să spuneţi ora, data, etc.
- să scrieţi o povestire
- cereri, comenzi, sugestii în limba engleză
- scrierea unor scrisori şi faxuri personale sau de afaceri
- să purtaţi conversaţii telefonice complexe în limba engleză
- să redactaţi o scrisoare de intenţie


Higher Intermediate (B2+)
VEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE, DESPRE:


Veţi repeta şi vă veţi îmbogăţi toate informaţiile de până acum şi, de asemenea, veţi învăţa despre:

- o comparaţie între formele de "perfect" ale verbelor
- semnele din Zodiac
- "question tags" - continuare; excepţii
- concordanţa timpurilor
- Secţiune specială: - La cumpărături
- Secţiune specială: - La hotel
- Secţiune specială - O vizită la doctorVEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE, DESPRE:


Veţi repeta şi vă veţi îmbogăţi toate informaţiile de până acum şi, de asemenea, veţi învăţa:

- descrierea detaliată a aspectului exterior, a caracterului, a personalităţii etc.
- conversaţii într-un restaurant, bar, cafenea
- să vorbiţi despre alimentele preferate şi să întrebaţi despre acestea
- să faceţi cumpărături în toate tipurile de magazine
- să comunicaţi în instituţii publice, cum ar fi: oficiul poştal, spital, poliţie, etc.
- să discutaţi la cinema, teatru
- să conversaţi într-un bar englezesc (pub)
- să rezervaţi o cameră de hotel şi să comunicaţi într-un hotel
- să comunicaţi cu un doctor