De ce merită?


Înainte de a va înscrie la un curs de limbă on-line, iată răspunsurile pentru 3 întrebări esenţiale:

 

Cine organizează cursul?
Cine organizează şi gestionează şcoala?
Ce obţineţi după terminarea cursului on-line?


ORGANIZATORUL CURSULUI

 

Organizatorul cursului este BLC4U; cursurile au fost elaborate de BRITISH LANGUAGE CENTRE (BLC), International Examination Centre.  (Centrul Internaţional de Testare din cadrul Centrului Lingvistic Britanic (BLC))

 

Centrul Lingvistic Britanic este centrul oficial de testare pentru următoarele tipuri de teste (studii):

 

London Chamber of Commerce and Industry LCCI (Camera de Comerţ şi Industrie - Londra)
The European Language Certificates TELC (Certificatele Lingvistice Europene TELC)


BLC nu pregăteşte doar candidaţii pentru examene, ci organizează şi examene de limbă, de prestigiu, recunoscute în întreaga lume.

 

 

PROFESORI RESPONSABILI CU PREDAREA LIMBII ENGLEZE 

 

Cursurile noastre sunt pregătite şi organizate de o echipă de profesori cu diplomă de Master în Filologie Engleză (Lingvistică), precum şi de vorbitori nativi, cu calificări recunoscute la nivel internaţional, în predarea limbii engleze, cum ar fi:

 

Certificate in English Language Teaching to Adults - CELTA (Certificat pentru Predarea Limbii Engleze pentru Adulţi)

 

Diploma in English Language Teaching to Adults - DELTA (Diplomă pentru Predarea Limbii Engleze pentru Adulţi)

 

 

PERSOANELE RESPONSABILE CU ORGANIZAREA ŞCOLII PRIN INTERNET

 

  CATEDRA DE PREDARE - LIMBA ENGLEZĂ

 

NUMELE ȘI PRENUMELECALIFICAREA


David YoungBrunel University - London, United Kingdom

CELTA, DELTA - Trinity College London - United Kingdom

Examinator pentru LCCI
Matthew DeweyUniversity of Dublin - Dublin, Ireland

CELTA, DELTA - University of Cambridge - United Kingdom
 

CE VEŢI OBŢINE PRIN CURSURILE NOASTRE

 

Fiind unul dintre studenti noştri, veţi avea dreptul să faceți testul gratuit, la sfârşitul fiecărui curs. După test, veţi primi un certificat oficial, prin care BLC4u confirmă abilităţile şi compentenţele dvs în cunoaşterea / utilizarea limbii engleze, certificat care este recunoscut de multe companii şi organizaţii internaţionale.

 

După fiecare nivel puteţi plăti, pentru a da "National TELC examination" (Testul la nivel Naţional TELC) și pentru a obţine astfel: 

 

UN CERTIFICAT RECUNOSCUT ÎN FIECARE ŢARĂ A UNIUNII EUROPENE 

 

Certificatele TELC sunt recunoscute în întreaga Uniune Europeană. 

TELC, înfiinţat cu mai bine de 40 de ani, oferă certificate pentru mai mult de 50 de subiecte, în 10 limbi.

 

Pentru mai multe informaţii faceţi clic pe http://www.telc.net/en/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítej ďalej Zapíš sa!