Tematica abordată

Mai jos puteţi găsi informaţii despre o parte din conţinuturile cuprinse în diversele nivele.

Nu uitaţi că în timpul cursului veţi învăţa mult mai multe şi, ceea ce este mai important, veţi reuşi să vorbiţi în limba engleză, în multe situaţii din viaţa de zi cu zi. 

 
 NIVELUL 1 : BASIC

VEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE,  DESPRE:

- numere
- alfabet
- articolele hotărâte şi nehotărâte 
- vocabularul de bază pentru anumite activităţi 
- structurile gramaticale de bază 
- formule de salut, formule de prezentare, întrebări referitoare la informaţiile personale

- articole ce însoţesc substantivele numărabile şi nenumărabile
- verbul "to be" (a fi)
- denumiri de ţări şi continente
- pronumele posesive 
- construcţia "have got"
- this/that – these/those (acesta / acela  - acestea / acelea)
- make/do (a face)
- verbele modale (modal verbs)
- numerale ordinale
- time determiners (determinanţi temporali)
- Present Simple (Prezentul Simplu)

- construcţia "would like" (aş dori)
- construcţiile "there is/there are" (există)
- adverbele de frecvenţă 

 

 VEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE:
 

- despre conversaţii în restaurante şi cafenele
- să formulaţi întrebări şi răspunsuri despre informaţiile personale de bază
- organizarea unor întruniri în limba engleză
- să formulaţi întrebări şi răspunsuri cu privire la profesii 

- să descrieţi înfăţişarea şi caracterul unei persoane 
- să vorbiţi despre familia şi profesia dumneavoastră sau a altei persoane  
- să discutaţi despre pregătirea unei persoane, despre vârsta, înfăţişarea şi caracterul acesteia 
- să vă exprimaţi sentimentele / atitudinile faţă de oameni / lucruri
- să vorbiţi despre dumneavoatră
- să întrebaţi şi să răspundeţi ce oră este sau despre zilele săptămânii, luni şi date
- să vorbiţi despre propriile obiceiuri şi preferinţe
- să cereţi cuiva o cafea / o băutură

 


NIVELUL 2: ELEMENTARY

VEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE, DESPRE: 

Veţi repeta şi vă veţi îmbogăţi cunoştinţele din lecţiile anterioare şi, de asemenea, veţi învăţa despre:

- verbul "to be" (a fi) la timpul trecut 
- Past Simple (Trecutul Simplu)
- vocabular suplimentar referitor la case şi mobilier

- prepoziţiile de loc 
- a doua formă a verbelor 
- elemente specifice limbii engleze pentru exprimarea datei

- expresii folosite în viaţa de zi cu zi
- sinonime şi antonime 
- reguli pentru redactarea unor scrisori neoficiale 
- Present Continuous (Prezentul Continuu)
- vocabularul specific utilizat în excursiile din ţară sau din străinătate
- gradele adjectivelor şi formarea comparaţiilor  
- substantive numărabile şi nenumărabile 
- construcţia "be going to"
- timpul Present Perfect (Prezentul Perfect)
- a treia formă a verbelor 
- cereri şi sugestii 
- infinitiv vs gerunziu
- construcţia "what…like" 
- direcţii, distanţe şi poziţii

  VEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE, DESPRE:

Veţi repeta şi vă veţi îmbogăţi cunoştinţele de până acum şi, de asemenea, veţi învăţa despre:

- cum să descrieţi casa dumneavoastră şi cum să formulaţi întrebări cu privire la casă / hotel / birou şi mobilierul lor
- întrebări şi descrieri ale locurilor unde se află oameni şi lucruri - cum să indicaţi frecvenţa unor evenimente / activităţi - cum să discutaţi despre vreme
- descrieri detaliate ale datelor şi evenimentelor - cum să redactaţi diferite tipuri de scrisori neoficiale - dialoguri în gară / aeroport / agenţia de turism
- scrierea unei povestiri simple
- compararea oamenilor / lucrurilor - cum să descrieţi/prezentaţi programul, planurile dumneavoastră etc. - cumpărături în diferite tipuri de magazine - cum să fiţi înţeles de către medic - oferirea de soluţii pentru problemele care apar
- cum să vorbiţi despre problemele legate de starea materială / de sănătate - cum să oferiţi sugestii, cum să vă exprimaţi acordul sau dezacordul faţă de sugestiile cuiva
- cum să completaţi toate tipurile de formulare oficiale
- cum să oferiţi sau să cereţi informaţii despre adrese şi locuri

NIVELUL 3 : PRE-INTERMEDIATE

  VEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE, DESPRE : 

Veţi repeta şi vă veţi îmbogăţi informaţiile acumulate până acum şi, de asemenea, veţi învăţa despre:

- întrebări personale

- vocabularul specific referitor la reuniunile sociale sau întâlniri

- articole, pronume / determinanţi şi prepoziţii

- asemănări şi deosebiri între: "have/have got"

- vocabular specific legat de plată (bani lichizi, carduri de credit, cecuri, etc)

- Past Continuous (Trecut Continuu)

- comparaţie între Present Simple (Prezentul Simplu) şi Present Continuous (Prezentul Continuu)

- comparaţie între Simple Past (Trecut Simplu) şi Past Continuous (Trecut Continuu)

- comparaţie între Simple Past (Trecut Simplu) şi Present Perfect (Prezent Perfect)

- comparaţie între Present Simple (Prezent Simplu) şi Present Perfect (Prezent Perfect)

- expresiile de tip "question tag"

- confirmarea / contrazicerea unor informaţii

- locuţiuni verbale - First Conditional (Primul Condiţional)

- tipuri de verbe

- Present Perfect Continuous (Prezent Perfect Continuu)

- Present Perfect Simple (Prezent Perfect Simplu) şi Present Perfect Continuous (Prezent Perfect Continuu)  VEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE:

Veţi repeta şi vă veţi îmbogăţi informaţiile acumulate până acum şi, de asemenea, veţi învăţa:

- să comunicaţi la reuniuni sociale neoficiale

- să discutaţi despre preocupări, lucruri preferate şi meserii

- să scrieţi vederi unor prieteni

- să faceţi cumpărături în diferite tipuri de magazine 

- să scrieţi scrisori şi faxuri


 NIVELUL 4 : LOWER INTERMEDIATE

     
  VEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE: 

Veţi repeta şi vă veţi îmbogăţi informaţiile acumulate până acum şi, de asemenea, veţi învăţa:

- cum să acceptaţi sau să respingeţi propunerile: continuare  
- redactarea scrisorilor: continuare

- alte verbe modale

- răspunsuri scurte
- mai multe despre Future Simple (Viitorul Simplu)
- Second Conditional (Al doilea Condiţional)

- comparaţie între "will" şi "going to"

- modalităţi şi mijloace de transport

- construcţia "used to"

- diateza pasivă

- Past Perfect (Trecut Perfect)

- "have something done", "get something done" 

- întrebări referitoare la subiect sau la obiect 
- întrebări deschise sau închise, întrebări cu cuvinte specifice - "question words"


 VEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE, DESPRE: 

Veţi repeta şi vă veţi îmbogăţi informaţiile de până acum şi, de asemenea, veţi învăţa:

- să redactaţi toate tipurile de scrisori neoficiale 
- să propuneţi, să discutaţi şi să convingeţi 

- să redactaţi scrisori oficiale, articole, reclamaţii, etc
- să formulaţi o scrisoare de intenţie pentru un loc de muncă 
- conversaţii pe aeroport, în gară / autobuz / feribot (continuare) 

- conversaţii într-un hotel

- prezentarea unor argumente pro şi contra 
- să vorbiţi despre obieciurile vechi şi despre cele actuale 
- să vă exprimaţi opinia / dezacordul în legătură cu părerea unei persoane   
- să redactaţi acorduri / menţiuni comerciale 
- să scrieţi recomandări /sugestii / cereri 

- să scrieţi rezumatul sau o scurtă prezentare a unei cărţi / conferinţe / eveniment / întâlniri de afaceri
- cum să purtaţi o conversaţie telefonică în limba engleză


NIVELUL 5 : INTERMEDIATE

VETI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE, DESPRE: 

Veţi repeta şi vă veţi îmbogăţi informaţiile de până acum şi, de asemenea, veţi învăţa:

- diateza pasivă (pentru mai multe timpuri)
- sporturi, preocupări, hobby-uri
- o prezentare generală a tuturor formelor verbale
- o prezentare generală a diatezei pasive, pentru anumite timpuri verbale şi construcţii gramaticale
- bani, valută, fracţii, procente, numere, date
- verbele modale (comparativ)
- propoziţiile subordonate relative 
- prezentare generală a construcţiilor pentru exprimarea viitorului
- modalităţi şi mijloace de transport; continuare
- compararea timpurilor trecutului 
- propoziţiile subordonate temporale
- Condiţionalul: 0, primul, al doilea, al treilea

- adverbele

- o prezentare generală a cuvintelor de legătură   

 

VEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE, DESPRE: 

Veţi repeta şi vă veţi îmbogăţi informaţiile de până acum şi, de asemenea, veţi învăţa:

- să discutaţi despre o gamă largă de preocupări  
- redactarea unor scrisori oficiale şi neoficiale; diferenţele dintre acestea
- scrierea unor reclamaţii etc. 
- să număraţi în limba engleză, să spuneţi ora, data, etc.
- să scrieţi o povestire 
- cereri, comenzi, sugestii în limba engleză
- scrierea unor scrisori şi faxuri personale sau de afaceri
- să purtaţi conversaţii telefonice complexe în limba engleză
- să redactaţi o scrisoare de intenţie


 NIVEL 6 : HIGHER INTERMEDIATE

VEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE, DESPRE: 

Veţi repeta şi vă veţi îmbogăţi toate informaţiile de până acum şi, de asemenea, veţi învăţa despre:

- o comparaţie între formele de "perfect" ale verbelor  
- semnele din Zodiac 
- "question tags" - continuare; excepţii 
- concordanţa timpurilor  
- Secţiune specială: - La cumpărături
- Secţiune specială: - La hotel
- Secţiune specială - O vizită la doctor

 

VEŢI ÎNVĂŢA, PRINTRE ALTELE, DESPRE: 


Veţi repeta şi vă veţi îmbogăţi toate informaţiile de până acum şi, de asemenea, veţi învăţa:

- descrierea detaliată a aspectului exterior, a caracterului, a personalităţii etc.
- conversaţii într-un restaurant, bar, cafenea
- să vorbiţi despre alimentele preferate şi să întrebaţi despre acestea
- să faceţi cumpărături în toate tipurile de magazine
- să comunicaţi în instituţii publice, cum ar fi: oficiul poştal, spital, poliţie, etc.
- să discutaţi la cinema, teatru
- să conversaţi într-un bar englezesc (pub)
- să rezervaţi o cameră de hotel şi să comunicaţi într-un hotel
- să comunicaţi cu un doctor

 
Čítej ďalej Zapíš sa!