Semester
(6 mesecev)
samo 234 EUR
Semester
(6 mesecev)
samo 234 EUR

Basic (A1)

MED DRUGIM SE BOSTE NAUČILI UPORABLJATI:

- številke
- abecedo
- določne in nedoločne člene
- osnovno besedišče za številne vrste uporabe
- osnovne slovnične strukture
- pozdrave, lastno predstavitev, vprašanja o osebnih podatkih
- števne in neštevne člene
- glagol "to be" (biti)
- imena držav in celin
- svojilne zaimke
- besedno zvezo "have got"
- this/that – these/those
- make/do
- modalne glagole
- vrstilne števnike
- pokazatelje časa
- preteklik Present Simple
- besedno zvezo "would like"
- besedno zvezo "there is/there are"
- prislove pogostosti

MED DRUGIM SE BOSTE NAUČILI SPRETNOSTI, KOT SO:

- konverzacije v restavracijah in kavarnah
- posredovanje in povpraševanje o najpomembnejših osebnih podatkih
- izvajanje sestankov v angleščini
- vprašanja in odgovori o poklicih
- opisovanje videza in značaja ljudi
- pogovor o vaši ali drugi družini in delu
- pogovor o podatkih, starosti, videzu in značajih ljudi
- izražanje čustev/odnosov do ljudi/stvari
- lastno opisovanje
- vprašanja in odgovori na vprašanje koliko je ura, kateri dan v tednu je, mesec in datume
- govorjenje o vaših navadah in željah
- povabiti nekoga na kavo/pijačo


Elementary (A2)

MED DRUGIM SE BOSTE NAUČILI UPORABLJATI:

Ponovili in razširili boste vse zgoraj navedeno in se dodatno naučili:

- glagol "to be" v pretekliku
- preteklik Simple Past tense
- dodatno besedišče v zvezi z domom in pohištvom
- predloge kraja
- drugo obliko glagolov
- posebne podrobnosti datumov
- izjave, ki se uporabljajo v vsakdanjiku
- sopomenke in protipomenke
- dogovore za pisanje neformalnih pisem
- čas "Present Continuous"
- posebno besedišče za uporabo na potovanjih doma ali v tujini
- stopnje pridevnikov in tvorbo primerjav
- števne in neštevne samostalnike
- besedno zvezo "be going to"
- čas "Present Perfect"
- tretjo obliko glagolov
- zahteve in ponudbe
- nedoločnik in glagolnik
- besedno zvezo "what…like"
- smeri, razdalje in lokacije

MED DRUGIM SE BOSTE NAUČILI SPRETNOSTI, KOT SO:

Ponovili in razširili boste vse zgoraj navedeno in se dodatno naučili:

- kako opisati vaš dom in postavljanja vprašanj o domu/hotelu/pisarni in pohištvu
- vprašanja in opise lokacij ljudi in stvari
- opise pogostosti dogodkov/aktivnosti
- kako govoriti o vremenu
- podroben opis datumov dogodkov
- kako napisati različne vrste neformalnih pisem
- dialog na železniški postaji/letališču/s potovalno agencijo
- pisanje enostavne zgodbe
- primerjanje ljudi/stvari
- kako opisati svoj urnik, načrt itd.
- nakupovanje v različnih trgovinah
- kako se sporazumeti pri zdravniku
- kako ponuditi rešitve težav
- govoriti o dobrem počutju/težavah z zdravjem
- dajati predloge, strinjanje in nestrinjanje s predlogi drugih ljudi
- izpolnjevanje vseh vrst uradnih obrazcev
- dajanje napotkov o in spraševanje po smeri in krajih


Pre-Intermediate (B1)

MED DRUGIM SE BOSTE NAUČILI UPORABLJATI:

Ponovili in razširili boste vse zgoraj navedeno in se dodatno naučili: 

- osebna vprašanja
- posebno besedišče v zvezi z družabnimi srečanji/sodelovanji
- členi, zaimki/določilniki in predlogi
- podobnosti in razlike "have/have got"
- posebno besedišče v zvezi s plačilom (gotovina, kreditne kartice, čeki itd.)
- čas "Past Continuous"
- primerjava Present Simple in Present Continuous
- primerjava Simple Past in Past Continuous
- primerjava Simple Past in Present Perfect
- primerjava Present Simple in Present Perfect
- vprašalne fraze
- pritrdilne/nasprotujoče si informacije
- frazni glagoli
- prvi pogojnik
- glagolski vzorci
- čas Present Perfect Continuous
- Present Perfect Simple in Present Perfect Continuous


MED DRUGIM SE BOSTE NAUČILI SPRETNOSTI, KOT SO:

Ponovili in razširili boste vse zgoraj navedeno in se dodatno naučili:

- komunikacije na neformalnih družabnih srečanjih
- pogovarjati se o zanimanjih, stvareh, ki jih imate radi, in poklicih
- pisati razglednice prijateljem
- nakupovati v različnih trgovinah
- pisati pisma in fakse


Lower Intermediate (B1+)

MED DRUGIM SE BOSTE NAUČILI UPORABLJATI:

Ponovili in razširili boste vse zgoraj navedeno in se dodatno naučili:

- sprejemanje in zavrnitev predlogov: razširitev
- pisanje pisem – razširitev
- dodatne modalne glagole
- kratke odgovore
- več o prihodnjiku "Future Simple"
- drugi pogojnik
- primerjavo "will" in "going to"
- vrste transporta
- besedno zvezo "used to"
- pasivno obliko
- preteklik "Past Perfect"
- "have something done", "get something done",
- vprašanja po osebku in predmetu
- odprta/zaprta vprašanja, vprašanja z vprašalnicami

MED DRUGIM SE BOSTE NAUČILI SPRETNOSTI, KOT SO:

Ponovili in razširili boste vse zgoraj navedeno in se dodatno naučili:

- pisanje vseh vrst neformalnih pisem
- predlaganje, razpravo in prepričevanje
- pisanje formalnih pisem, člankov, pritožb itd.
- pisanje prijave za službo
- dialog na letališču, železniški postaji, na avtobusu/trajektu (razširitev)
- dialog v hotelu
- opisovanje razlogov za in proti
- govorjenja o preteklih in trenutnih navadah in običajih
- izražanje lastnega mnenja/nestrinjanja z mnenjem drugih oseb
- pisanja sestavkov/poslovnih zapiskov
- dajanja priporočil/predlogov/zahtev
- pisanja povzetka knjige/konference/dogodka/poslovnega srečanja
- telefonske konverzacije v angleščini


Intermediate (B2)

MED DRUGIM SE BOSTE NAUČILI UPORABLJATI:

Ponovili in razširili boste vse zgoraj navedeno in se dodatno naučili:

- pasivne oblike (v več časih)
- šport, zanimanja, hobije
- pregled vseh oblik glagolov
- pregled pasivne oblike v različnih časih in slovničnih besednih zvezah
- denar, valuta, ulomki, odstotki, številke, datumi
- modalni glagoli; v primerjavi
- odvisni stavki
- pregled prihodnjih besednih zvez
- vrste transporta; razširitev
- primerjava preteklikov
- časovni odvisniki
- pogojniki: 0, prvi, drugi, tretji
- prislovi
- nadaljnji pregled povezovalnih izrazov

MED DRUGIM SE BOSTE NAUČILI SPRETNOSTI, KOT SO:

Ponovili in razširili boste vse zgoraj navedeno in se dodatno naučili:

- govorjenja o široki paleti interesov
- pisanja formalnih in neformalnih pisem; kontrastiranje
- sestavljanja pritožbe itd.
- štetja v angleščini na osnovi časov, datumov itd.
- pisanja kratkih zgodb
- zahtev, naročil, predlogov v angleščini
- pisanja poslovnih in zasebnih faksov in pisem
- zapletenih telefonskih pogovorov v angleščini
- pisanja prijave za službo


Higher Intermediate (B2+)

MED DRUGIM SE BOSTE NAUČILI UPORABLJATI:

Ponovili in razširili boste vse zgoraj navedeno in se dodatno naučili:

- kontrastiranje glagolskih časov "perfect"
- znakov horoskopa
- vprašalne fraze: razširitev in izjeme
- sosledje časov
- posebni razdelek – nakupovanje
- posebni razdelek – bivanje v hotelu
- posebni razdelek – obisk zdravnika

MED DRUGIM SE BOSTE NAUČILI SPRETNOSTI, KOT SO:

Ponovili in razširili boste vse zgoraj navedeno in se dodatno naučili:

- podroben opis zunanjega videza, lastnosti, osebnosti itd.
- komunikacija v restavraciji, baru, kavarni
- govorjenje o priljubljeni hrani in spraševanje po njej
- nakupovanje v različnih trgovinah
- komunikacija v javnih ustanovah, kot so pošta, bolnišnica, policijska postaja itd.
- komunikacija v kinu, gledališču
- pogovor v angleškem pubu
- rezervacija hotelske sobe in komunikacija v hotelu
- komunikacija z zdravnikom