2. Aktivna udeležba pri lekcijah

Učni program za tečaje BLC4u je zelo podoben programom običajnih šolskih tečajev. Imate neomejen dostop do učnega materiala za vašo stopnjo in učite se lahko, ko to želite, v času in prostoru po vaši izbiri, ne glede na to, če se nahajate v Varšavi, Berlinu, Monaku ali kjer koli na svetu.

RAZNOLIKOST LEKCIJ

Konverzacija
Praktične vaje, ki razvijajo vašo komunikativno sposobnost v angleščini v konkretnih "resničnih" situacijah, kot so: v trgovini, hotelu, pri zdravniku, poslovna ali službena konverzacija itd.

Simulacije
Simulirani dialogi v angleščini, s katerimi se hitro in učinkovito naučite komunikacije in pravilnega zastavljanja vprašanj ter dajanja odgovorov.

Članki in dialogi
Realistična, praktična angleščina, ki jo uporabljajo v angleško govorečih državah. Ta razdelek so v celoti ustvarili učitelji iz takšnih držav.

Testi za uvrstitev
Uvrstitev je bistveni korak proti uspehu. Da boste prepričani, da ste na najboljši poti do tekočega znanja, so za vas učitelji BLC4u pripravili teste za napredovanje. Z njimi boste lahko nadaljevali tečaj na naslednjih stopnjah. Testi za napredovanje vam dajejo podrobne informacije o področjih, kjer ste dobri, ter o področjih, ki jih morate izpiliti, preden nadaljujete na naslednji stopnji.

Teoretične vaje
V teoretičnem delu se seznanite z angleško slovnico. Vse informacije so na voljo za tiskanje in jih lahko uporabite, ko potrebujete ponovitev.

Pisma, elektronska pošta in faksi
Naučite se pisati elektronska sporočila, fakse in vse vrste formalnih in neformalnih pisem ter, kar je pomembneje, preizkusite v praksi, kar ste se naučili.

Podrobna poročila o napredku
Prejeli boste podrobna poročila z rezultati, ki ste jih dosegli z učenjem.


SPECIFIKACIJE RAZLIČNIH SESTAVNIH DELOV TEČAJA

NASLOV ZNAČILNOSTI
SLOVNICA Teoretični in praktični del predstavlja in ponuja pregled najpomembnejših slovničnih struktur, ki omogočajo gladko in učinkovito komunikacijo v angleščini.
UPORABA ANGLEŠČINE Praktični del izboljša vašo slovnično-besediščno sposobnost ter sposobnost uporabe angleščine v ustreznem kontekstu.
BRANJE Praktični del izboljša vašo sposobnost razumevanja napisanih besedil in iskanja ključnih informacij v njih.
POSLUŠANJE Praktični del izboljša vašo sposobnost razumevanja govorjenih besedil, dialogov, najav in govorov v angleščini.
GOVORJENJE Praktični del izboljša vašo sposobnost komunikacije v angleščini v konkretnih "resničnih" situacijah, kot so trgovine, hoteli, restavracije, pri zdravniku, pogovor v službi ali poslovnem potovanju itd.
PISANJE Teoretični in praktični del vas nauči pisnega izražanja v mnogo "resničnih" situacijah, kot so: pisanje življenjepisa, pritožbe, faksa, elektronskega sporočila, razglednice, pisma itd. 

Vsak del na določeni stopnji je bil narejen, tako da snov iz enega dela vodi v drugo snov in jo utrjuje. Zahvaljujoč temu snov iz prvega dela tečaja razširi in utrjuje vaše znanje angleščine v vsaki višji stopnji tečaja.

Povprečen potreben čas za en del je približno 4 ure (odvisno od stopnje), tako da je povprečen čas, potreben za eno enoto, približno 20-24 ur učenja.

Za dosego optimalnih rezultatov mesečne enote se je najbolje učiti dvakrat tedensko po 2 uri na lekcijo, npr. ponedeljek in sredo ali torek in četrtek.

Za nadaljevanje na višji stopnji (ali naslednjem delu) morate dobiti dober rezultat na vseh področjih znanja jezika.


     STE VEDELI?
  • Vse zvočne posnetke so ustvarili materni govorci.
  • S konzultacijami se naučite praktičnega, vsakodnevnega jezika.
  • Znanje angleščine lahko izboljša vaš zaslužek.
  • Opravljanje izpita ELSA pomeni, da vam ni treba opravljati izpita iz jezika, če študirate v Veliki Britaniji.

Read more Sign up