Struktura spletnih tečajev

STOPNJA JEZIKA

Učenje angleščine je razdeljeno na 6 stopenj, vsaka traja približno 6 mesecev.  Pri vsaki stopnji se boste srečali z veliko jezikovnimi vprašanji.

Ena stopnja je sestavljena iz šestih enot (lekcij), ki zajemajo približno 120 ur učenja.

Večina tečajnikov v naši šoli se uči dvakrat tedensko po 2 uri.SPLOŠNA STRUKTURA TEČAJEV PRI BLC4u


STRUKTURA ENE STOPNJE

stopnja = 6 enot
Enota = 5 ali 6 poglavij

Poglavje - različni načini za izboljšanje znanja jezika
(slovnica, uporaba angleščine, branje, poslušanje, govorjenje, pisanje)Vzorčni diagram iz GOVORJENJA - POTOVANJEVzorčni diagram iz PISANJA - FAKSI IN E-SPOROČILA

Read more Sign up