Εξάμηνο
(6 μήνες)
234 EUR
Εξάμηνο
(6 μήνες)
234 EUR

Basic (A1)

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΌΠΩΣ:

- αριθμούς 
- το αλφάβητο
- τα οριστικά και αόριστα άρθρα 
- βασικό λεξιλόγιο προς εφαρμογήν σε διάφορες καταστάσεις 
- βασικές γραμματικές δομές 
- χαιρετισμούς, πώς να συστήνεστε, ερωτήσεις προσωπικών πληροφοριών
- αριθμητικά και μη αριθμητικά άρθρα 
- το ρήμα "είμαι"
- ονόματα χωρών και ηπείρων 
- κτητικές αντωνυμίες
- το ρήμα "έχω"
- αυτό/εκείνο, αυτά/εκείνα
- το ρήμα "κάνω"
- βοηθητικά ρήματα
- τους τακτικούς αριθμούς
- διαμορφωτές χρόνου
- τον Αόριστο
- τo ρήμα "θα ήθελα"
- το ρήμα "υπάρχει/υπάρχουν"
- συχνά χρησιμοποιούμενα επιρρήματα

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΌΠΩΣ:

- συζητήσεις σε καφενεία και εστιατόρια 
- να απαντάτε και να ρωτάτε σημαντικές προσωπικές πληροφορίες 
- πραγματοποίηση συναντήσεων στα Αγγλικά
- να απαντάτε και να ρωτάτε ερωτήσεις για επαγγέλματα
- να περιγράφετε την εμφάνιση και τον χαρακτήρα των ανθρώπων
- να μιλάτε για την δικιά σας, ή κάποιου άλλου, δουλεία και οικογένεια  
- να μιλάτε για το υπόβαθρο, την ηλικία, εμφάνιση και χαρακτήρα των ανθρώπων 
- να εκφράζετε συναισθήματα/στάσεις αναφορικά με ανθρώπους/θέματα  
- να μιλάτε για τον εαυτό σας
- να ζητάτε και να λέτε την ώρα της ημέρας, τις ημέρες της εβδομάδας, τους μήνες και τις ημερομηνίες
- να μιλάτε για τις συνήθειες σας, τα έθιμα σας και τις προτιμήσεις σας 
- να ζητάτε από κάποιον έναν καφέ ή ένα ποτό


Elementary (A2)

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΌΠΩΣ: 

Θα επαναλάβετε και θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε όλα τα παραπάνω και θα μάθετε επίσης:

- το ρήμα "είμαι" στον παρελθοντικό χρόνο
- τον χρόνο "Simple Past"
- επιπλέον λεξιλόγιο για το σπίτι και την επίπλωση  
- τοπικές προθέσεις 
- την δεύτερη μορφή των ρημάτων
- συγκεκριμένες λεπτομέρειες των ημερομηνιών 
- καθημερινές εκφράσεις 
- συνώνυμα και αντώνυμα
- συμβατικές μεθόδους γραφής ανεπίσημων γραμμάτων 
- τον χρόνο "Present Continuous"
- συγκεκριμένο λεξιλόγιο προς χρήσιν κατά την διάρκεια ταξιδιού στο εξωτερικό
- βαθμοί επιθέτων και σχηματισμός συγκριτικών 
- μετρήσιμα και μη μετρήσιμα ουσιαστικά  
- την λεκτική κατασκευή "πρόκειται να"
- τον χρόνο "Present Perfect" 
- την τρίτη μορφή των ρημάτων
- αιτήματα και προτάσεις
- απαρέμφατο και γερούνδιο
- την λεκτική κατασκευή "τι...όπως"
- κατευθύνσεις, αποστάσεις και τοποθεσίες

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΌΠΩΣ: 

Θα επαναλάβετε και θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε όλα τα παραπάνω και θα μάθετε επίσης:

- πως να περιγράφετε το σπίτι σας και να ρωτάτε ερωτήσεις για το σπίτι/ξενοδοχείο/γραφείο και την επίπλωση τους
- ερωτήσεις και περιγραφές για την τοποθεσία ανθρώπων και πραγμάτων  
- να περιγράφετε εκδηλώσεις και δραστηριότητες
- πως να μιλάτε για τον καιρό
- λεπτομερείς περιγραφές ημερομηνιών και γεγονότων
- πως να γράφετε διάφορους τύπους ανεπίσημων γραμμάτων 
- διαλόγους σε σταθμούς τραίνων/αεροδρόμια/ταξιδιωτικά γραφεία 
- πως να γράφετε μία απλή ιστορία 
- να συγκρίνετε ανθρώπους/πράγματα 
- πως να περιγράψετε το πρόγραμμα σας, τα σχέδια σας κλπ.
- να ψωνίζετε σε πολλά διαφορετικά μαγαζιά
- να γίνετε κατανοητός στον γιατρό  
- να προσφέρετε λύσεις σε προβλήματα 
- να μιλάτε για προβλήματα υγείας και ευεξίας 
- να κάνετε προτάσεις, να συμφωνείτε και να διαφωνείτε με τις προτάσεις κάποιου άλλου
- να συμπληρώνετε κάθε είδους επίσημου εγγράφου 
- να δίνετε και να ζητάτε συμβουλές για κατευθύνσεις και τοποθεσίες


Pre-Intermediate (B1)

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΌΠΩΣ:

Θα επαναλάβετε και θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε όλα τα παραπάνω και θα μάθετε επίσης:

- να ρωτάτε προσωπικές ερωτήσεις
- συγκεκριμένο λεξιλόγιο για κοινωνικές συναντήσεις και καταστάσεις 
- άρθρα, αντωνυμίες / καθοριστικά και προθέσεις
- ομοιότητες και διαφορές, "έχουν / έχουμε"
- ειδικό λεξιλόγιο σχετικά με την καταβολή (μετρητά, πιστωτικές κάρτες, επιταγές κ.λ.π.)
- τον χρόνο "Past Continuous" 
- να συγκρίνετε τους χρόνους "Present Simple" και "Present Continuous"
- να συγκρίνετε τους χρόνους "Simple Past" και "Past Continuous"
- να συγκρίνετε τους χρόνους "Simple Past" και "Present Perfect"
- να συγκρίνετε τους χρόνους "Present Simple" και "Present Perfect"
- πρότυπα ερωτήσεων
- να επιβεβαιώνετε/διαψεύδετε πληροφορίες 
- φραστικά ρήματα
- το πρώτο υποθετικό
- υποδείγματα ρημάτων
- τον χρόνο "Present Perfect Continuous"
- τους χρόνους "Present Perfect Simple" και "Present Perfect Continuous"

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΌΠΩΣ: 

Θα επαναλάβετε και θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε όλα τα παραπάνω και θα μάθετε επίσης:


- να επικοινωνείτε σε ανεπίσημες κοινωνικές συναντήσεις 
- να μιλάτε για ενδιαφέροντα, προτιμήσεις και ασχολίες 
- να γράφετε ταχυδρομικές κάρτες σε φίλους 
- να αγοράζετε σε διαφόρων ειδών μαγαζιά
- να γράφετε γράμματα και φαξ


Lower Intermediate (B1+)

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΌΠΩΣ: 

Θα επαναλάβετε και θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε όλα τα παραπάνω και θα μάθετε επίσης:


- να συναινείτε και να αρνείστε σε προτάσεις - διεύρυνση
- να γράφετε γράμματα - διεύρυνση
- επιπλέον βοηθητικά ρήματα 
- σύντομες απαντήσεις 
- περισσότερα για τον χρόνο "Future Simple"
- το δεύτερο υποθετικό
- να συγκρίνετε το "will" και το "going to"
- τα μέσα μεταφοράς
- την λεκτική κατασκευή "used to"
- την παθητική φωνή
- τον χρόνο "Past Perfect" 
- τις λεκτικές κατασκευές "have something done", "get something done",
- ερωτήσεις υποκειμένου και αντικειμένου 
- ανοιχτές/κλειστές ερωτήσεις, ερωτηματικές προτάσεις

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΌΠΩΣ

Θα επαναλάβετε και θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε όλα τα παραπάνω και θα μάθετε επίσης:

- να γράφετε κάθε λογής ανεπίσημου γράμματος 
- να προτείνετε, να συζητάτε και να πείθετε 
- να γράφετε επίσημα γράμματα, άρθρα, έντυπα παραπόνων κλπ. 
- να γράφετε αιτήσεις εργασίας 
- διαλόγους για το αεροδρόμιο, τον σιδηροδρομικό σταθμό, τον σταθμό λεωφορείων και το πορθμείο (διεύρυνση)
- διαλόγους σε ξενοδοχείο 
- να περιγράφετε υπέρ και κατά
- να μιλάτε για πρότερες/α και τωρινές/α συνήθειες και έθιμα  
- να παρουσιάζετε την άποψη σας  / να διαφωνείτε με τις απόψεις άλλων 
- να γράφετε εκθέσεις / σημειώματα εργασίας 
- να κάνετε συστάσεις/προτάσεις/αιτήσεις 
- να γράφετε την περίληψη ενός βιβλίου / συνεδρίου / συμβάντος / επαγγελματικής συνάντησης
- να συνομιλείτε στο τηλέφωνο στην Αγγλική


Intermediate (B2)

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΌΠΩΣ: 

Θα επαναλάβετε και θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε όλα τα παραπάνω και θα μάθετε επίσης:

- την παθητική φωνή (σε περισσότερους χρόνους)
- αθλήματα, ενδιαφέροντα, χόμπυ
- επανάληψη κάθε μίας μορφής των ρημάτων 
- επανάληψη της παθητικής φωνής σε ένα φάσμα χρόνων και γραμματικών κατασκευών
- χρήματα, νομίσματα, κλάσματα, ποσοστά, αριθμούς και ημερομηνίες 
- να συγκρίνετε φραστικά ρήματα 
- αναφορικές προτάσεις
- επανάληψη των μελλοντικών λεκτικών δομών 
- τα μέσα μεταφοράς: διεύρυνση
- να συγκρίνετε παρελθοντικούς χρόνους
- χρονικές ρήτρες
- υποθετικά: 1ο, 2ο , 3ο
- επιρρήματα
- περαιτέρω επανάληψη συνδυασμών εκφράσεων

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΌΠΩΣ

Θα επαναλάβετε και θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε όλα τα παραπάνω και θα μάθετε επίσης:

- να μιλάτε για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και ασχολιών
- να γράφετε επίσημα και ανεπίσημα γράμματα: αντιθέσεις
- να συντάσσετε γράμματα παραπόνων κλπ. 
- να μετράτε στην Αγγλική, να αποφασίζετε για ώρες συνάντησης, ημερομηνίες κλπ.
- πως να γράφετε μία μικρή ιστορία
- πως να κάνετε αιτήσεις, παραγγελίες, προτάσεις στην Αγγλική
- πως να γράφετε επαγγελματικά και προσωπικά φαξ και γράμματα 
- να διεκπεραιώνετε πολύπλοκες τηλεφωνικές συζητήσεις στην Αγγλική 
- να συνατάσσετε αιτήσεις εργασίας


Higher Intermediate (B2+)

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΌΠΩΣ:

Θα επαναλάβετε και θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε όλα τα παραπάνω και θα μάθετε επίσης:

- να συγκρίνετε τους παρακείμενους χρόνους των ρημάτων
- τα σύμβολα του ζωδιακού κύκλου
- πρότυπα ερωτήσεων: διεύρυνση και εξαιρέσεις
- το συνεχές των χρόνων των ρημάτων
- ειδική ενότητα - ψωνίζοντας
- ειδική ενότητα - διαμονή στο ξενοδοχείο
- ειδική ενότητα - ιατρική επίσκεψη 

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΌΠΩΣ

Θα επαναλάβετε και θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε όλα τα παραπάνω και θα μάθετε επίσης:

- να περιγράφετε λεπτομερώς την εξωτερική εμφάνιση, τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα κλπ. 
- να επικοινωνείτε στο εστιατόριο, το μπαρ, την καφετέρια
- να μιλάτε για γαστρονομικές προτιμήσεις και να ρωτάτε σχετικά με αυτές 
- να ψωνίζετε σε κάθε είδος καταστήματος 
- να επικοινωνείτε σε δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, το αστυνομικό τμήμα κλπ.
- να επικοινωνείτε στο σινεμά ή στο θέατρο 
- να συζητάτε σε μία Αγγλική παμπ
- να κάνετε κρατήσεις δωματίου και να επικοινωνείτε στο ξενοδοχείο 
- να επικοινωνείτε με τον γιατρό