Εύρος ύλης των σειρών μαθημάτων

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για κομμάτι της ύλης που καλύπτεται σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσικής κατάρτισης.

Να θυμάστε ότι κατά τη διάρκεια της σειράς μαθημάτων θα μάθετε πολλά περισσότερα, με το σημαντικότερο να είναι ότι θα μπορέσετε να μιλήσετε Αγγλικά σε ένα μεγάλο εύρος καθημερινών καταστάσεων.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 : BASIC

     
  ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΌΠΩΣ:

- αριθμούς 
- το αλφάβητο
- τα οριστικά και αόριστα άρθρα 
- βασικό λεξιλόγιο προς εφαρμογήν σε διάφορες καταστάσεις 
- βασικές γραμματικές δομές 
- χαιρετισμούς, πώς να συστήνεστε, ερωτήσεις προσωπικών πληροφοριών
- αριθμητικά και μη αριθμητικά άρθρα 
- το ρήμα "είμαι"
- ονόματα χωρών και ηπείρων 
- κτητικές αντωνυμίες
- το ρήμα "έχω"
- αυτό/εκείνο, αυτά/εκείνα
- το ρήμα "κάνω"
- βοηθητικά ρήματα
- τους τακτικούς αριθμούς
- διαμορφωτές χρόνου
- τον Αόριστο
- τo ρήμα "θα ήθελα"
- το ρήμα "υπάρχει/υπάρχουν"
- συχνά χρησιμοποιούμενα επιρρήματα

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΌΠΩΣ:

- συζητήσεις σε καφενεία και εστιατόρια 
- να απαντάτε και να ρωτάτε σημαντικές προσωπικές πληροφορίες 
- πραγματοποίηση συναντήσεων στα Αγγλικά
- να απαντάτε και να ρωτάτε ερωτήσεις για επαγγέλματα
- να περιγράφετε την εμφάνιση και τον χαρακτήρα των ανθρώπων
- να μιλάτε για την δικιά σας, ή κάποιου άλλου, δουλεία και οικογένεια  
- να μιλάτε για το υπόβαθρο, την ηλικία, εμφάνιση και χαρακτήρα των ανθρώπων 
- να εκφράζετε συναισθήματα/στάσεις αναφορικά με ανθρώπους/θέματα  
- να μιλάτε για τον εαυτό σας
- να ζητάτε και να λέτε την ώρα της ημέρας, τις ημέρες της εβδομάδας, τους μήνες και τις ημερομηνίες
- να μιλάτε για τις συνήθειες σας, τα έθιμα σας και τις προτιμήσεις σας 
- να ζητάτε από κάποιον έναν καφέ ή ένα ποτό
 
     ΕΠΙΠΕΔΟ 2 : ELEMENTARY 

     
  ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΌΠΩΣ: 

Θα επαναλάβετε και θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε όλα τα παραπάνω και θα μάθετε επίσης:

- το ρήμα "είμαι" στον παρελθοντικό χρόνο
- τον χρόνο "Simple Past"
- επιπλέον λεξιλόγιο για το σπίτι και την επίπλωση  
- τοπικές προθέσεις 
- την δεύτερη μορφή των ρημάτων
- συγκεκριμένες λεπτομέρειες των ημερομηνιών 
- καθημερινές εκφράσεις 
- συνώνυμα και αντώνυμα
- συμβατικές μεθόδους γραφής ανεπίσημων γραμμάτων 
- τον χρόνο "Present Continuous"
- συγκεκριμένο λεξιλόγιο προς χρήσιν κατά την διάρκεια ταξιδιού στο εξωτερικό
- βαθμοί επιθέτων και σχηματισμός συγκριτικών 
- μετρήσιμα και μη μετρήσιμα ουσιαστικά  
- την λεκτική κατασκευή "πρόκειται να"
- τον χρόνο "Present Perfect" 
- την τρίτη μορφή των ρημάτων
- αιτήματα και προτάσεις
- απαρέμφατο και γερούνδιο
- την λεκτική κατασκευή "τι...όπως"
- κατευθύνσεις, αποστάσεις και τοποθεσίες

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΌΠΩΣ: 

Θα επαναλάβετε και θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε όλα τα παραπάνω και θα μάθετε επίσης:

- πως να περιγράφετε το σπίτι σας και να ρωτάτε ερωτήσεις για το σπίτι/ξενοδοχείο/γραφείο και την επίπλωση τους
- ερωτήσεις και περιγραφές για την τοποθεσία ανθρώπων και πραγμάτων  
- να περιγράφετε εκδηλώσεις και δραστηριότητες
- πως να μιλάτε για τον καιρό
- λεπτομερείς περιγραφές ημερομηνιών και γεγονότων
- πως να γράφετε διάφορους τύπους ανεπίσημων γραμμάτων 
- διαλόγους σε σταθμούς τραίνων/αεροδρόμια/ταξιδιωτικά γραφεία 
- πως να γράφετε μία απλή ιστορία 
- να συγκρίνετε ανθρώπους/πράγματα 
- πως να περιγράψετε το πρόγραμμα σας, τα σχέδια σας κλπ.
- να ψωνίζετε σε πολλά διαφορετικά μαγαζιά
- να γίνετε κατανοητός στον γιατρό  
- να προσφέρετε λύσεις σε προβλήματα 
- να μιλάτε για προβλήματα υγείας και ευεξίας 
- να κάνετε προτάσεις, να συμφωνείτε και να διαφωνείτε με τις προτάσεις κάποιου άλλου
- να συμπληρώνετε κάθε είδους επίσημου εγγράφου 
- να δίνετε και να ζητάτε συμβουλές για κατευθύνσεις και τοποθεσίες
 
     ΕΠΙΠΕΔΟ 3 : PRE-INTERMEDIATE 

     
  ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΌΠΩΣ:

Θα επαναλάβετε και θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε όλα τα παραπάνω και θα μάθετε επίσης:

- να ρωτάτε προσωπικές ερωτήσεις
- συγκεκριμένο λεξιλόγιο για κοινωνικές συναντήσεις και καταστάσεις 
- άρθρα, αντωνυμίες / καθοριστικά και προθέσεις
- ομοιότητες και διαφορές, "έχουν / έχουμε"
- ειδικό λεξιλόγιο σχετικά με την καταβολή (μετρητά, πιστωτικές κάρτες, επιταγές κ.λ.π.)
- τον χρόνο "Past Continuous" 
- να συγκρίνετε τους χρόνους "Present Simple" και "Present Continuous"
- να συγκρίνετε τους χρόνους "Simple Past" και "Past Continuous"
- να συγκρίνετε τους χρόνους "Simple Past" και "Present Perfect"
- να συγκρίνετε τους χρόνους "Present Simple" και "Present Perfect"
- πρότυπα ερωτήσεων
- να επιβεβαιώνετε/διαψεύδετε πληροφορίες 
- φραστικά ρήματα
- το πρώτο υποθετικό
- υποδείγματα ρημάτων
- τον χρόνο "Present Perfect Continuous"
- τους χρόνους "Present Perfect Simple" και "Present Perfect Continuous"

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΌΠΩΣ: 

Θα επαναλάβετε και θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε όλα τα παραπάνω και θα μάθετε επίσης:


- να επικοινωνείτε σε ανεπίσημες κοινωνικές συναντήσεις 
- να μιλάτε για ενδιαφέροντα, προτιμήσεις και ασχολίες 
- να γράφετε ταχυδρομικές κάρτες σε φίλους 
- να αγοράζετε σε διαφόρων ειδών μαγαζιά
- να γράφετε γράμματα και φαξ
 
     ΕΠΙΠΕΔΟ 4  : LOWER INTERMEDIATE 

     
  ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΌΠΩΣ: 

Θα επαναλάβετε και θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε όλα τα παραπάνω και θα μάθετε επίσης:


- να συναινείτε και να αρνείστε σε προτάσεις - διεύρυνση
- να γράφετε γράμματα - διεύρυνση
- επιπλέον βοηθητικά ρήματα 
- σύντομες απαντήσεις 
- περισσότερα για τον χρόνο "Future Simple"
- το δεύτερο υποθετικό
- να συγκρίνετε το "will" και το "going to"
- τα μέσα μεταφοράς
- την λεκτική κατασκευή "used to"
- την παθητική φωνή
- τον χρόνο "Past Perfect" 
- τις λεκτικές κατασκευές "have something done", "get something done",
- ερωτήσεις υποκειμένου και αντικειμένου 
- ανοιχτές/κλειστές ερωτήσεις, ερωτηματικές προτάσεις

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΌΠΩΣ

Θα επαναλάβετε και θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε όλα τα παραπάνω και θα μάθετε επίσης:

- να γράφετε κάθε λογής ανεπίσημου γράμματος 
- να προτείνετε, να συζητάτε και να πείθετε 
- να γράφετε επίσημα γράμματα, άρθρα, έντυπα παραπόνων κλπ. 
- να γράφετε αιτήσεις εργασίας 
- διαλόγους για το αεροδρόμιο, τον σιδηροδρομικό σταθμό, τον σταθμό λεωφορείων και το πορθμείο (διεύρυνση)
- διαλόγους σε ξενοδοχείο 
- να περιγράφετε υπέρ και κατά
- να μιλάτε για πρότερες/α και τωρινές/α συνήθειες και έθιμα  
- να παρουσιάζετε την άποψη σας  / να διαφωνείτε με τις απόψεις άλλων 
- να γράφετε εκθέσεις / σημειώματα εργασίας 
- να κάνετε συστάσεις/προτάσεις/αιτήσεις 
- να γράφετε την περίληψη ενός βιβλίου / συνεδρίου / συμβάντος / επαγγελματικής συνάντησης
- να συνομιλείτε στο τηλέφωνο στην Αγγλική
 
     ΕΠΙΠΕΔΟ 5 : INTERMEDIATE

     
  ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΌΠΩΣ: 

Θα επαναλάβετε και θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε όλα τα παραπάνω και θα μάθετε επίσης:

- την παθητική φωνή (σε περισσότερους χρόνους)
- αθλήματα, ενδιαφέροντα, χόμπυ
- επανάληψη κάθε μίας μορφής των ρημάτων 
- επανάληψη της παθητικής φωνής σε ένα φάσμα χρόνων και γραμματικών κατασκευών
- χρήματα, νομίσματα, κλάσματα, ποσοστά, αριθμούς και ημερομηνίες 
- να συγκρίνετε φραστικά ρήματα 
- αναφορικές προτάσεις
- επανάληψη των μελλοντικών λεκτικών δομών 
- τα μέσα μεταφοράς: διεύρυνση
- να συγκρίνετε παρελθοντικούς χρόνους
- χρονικές ρήτρες
- υποθετικά: 1ο, 2ο , 3ο
- επιρρήματα
- περαιτέρω επανάληψη συνδυασμών εκφράσεων

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΌΠΩΣ

Θα επαναλάβετε και θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε όλα τα παραπάνω και θα μάθετε επίσης:

- να μιλάτε για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και ασχολιών
- να γράφετε επίσημα και ανεπίσημα γράμματα: αντιθέσεις
- να συντάσσετε γράμματα παραπόνων κλπ. 
- να μετράτε στην Αγγλική, να αποφασίζετε για ώρες συνάντησης, ημερομηνίες κλπ.
- πως να γράφετε μία μικρή ιστορία
- πως να κάνετε αιτήσεις, παραγγελίες, προτάσεις στην Αγγλική
- πως να γράφετε επαγγελματικά και προσωπικά φαξ και γράμματα 
- να διεκπεραιώνετε πολύπλοκες τηλεφωνικές συζητήσεις στην Αγγλική 
- να συνατάσσετε αιτήσεις εργασίας
 
     ΕΠΙΠΕΔΟ 6 : HIGHER INTERMEDIATE 

     
  ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΌΠΩΣ:

Θα επαναλάβετε και θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε όλα τα παραπάνω και θα μάθετε επίσης:

- να συγκρίνετε τους παρακείμενους χρόνους των ρημάτων
- τα σύμβολα του ζωδιακού κύκλου
- πρότυπα ερωτήσεων: διεύρυνση και εξαιρέσεις
- το συνεχές των χρόνων των ρημάτων
- ειδική ενότητα - ψωνίζοντας
- ειδική ενότητα - διαμονή στο ξενοδοχείο
- ειδική ενότητα - ιατρική επίσκεψη 

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΌΠΩΣ

Θα επαναλάβετε και θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε όλα τα παραπάνω και θα μάθετε επίσης:

- να περιγράφετε λεπτομερώς την εξωτερική εμφάνιση, τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα κλπ. 
- να επικοινωνείτε στο εστιατόριο, το μπαρ, την καφετέρια
- να μιλάτε για γαστρονομικές προτιμήσεις και να ρωτάτε σχετικά με αυτές 
- να ψωνίζετε σε κάθε είδος καταστήματος 
- να επικοινωνείτε σε δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, το αστυνομικό τμήμα κλπ.
- να επικοινωνείτε στο σινεμά ή στο θέατρο 
- να συζητάτε σε μία Αγγλική παμπ
- να κάνετε κρατήσεις δωματίου και να επικοινωνείτε στο ξενοδοχείο 
- να επικοινωνείτε με τον γιατρό
 
     Read more Sign up