3. Λάβετε ένα διεθνές πιστοποιητικό

Μετά το πέρας κάθε επίπεδου δίνετε ένα τεστ προόδου. Για να προχωρήσετε παραπέρα, χρειάζεστε ένα επαρκές σκορ για κάθε ξεχωριστό στάδιο εκμάθησης.

Αφού ολοκληρώσετε το τεστ προόδου, θα λάβετε ένα δωρεάν πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την BLC4U και αναγνωρισμένο από πολλές διεθνείς εταιρίες.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε ένα πιστοποιητικό αναγνωρισμένο σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα πάντα με τους Εθνικούς κανονισμούς), θα μπορέσετε να λάβετε μέρος στην εξέταση των Ευρωπαϊκών Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας (TELC).     ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ;
  • Το 2005, στη Γερμανία, πάνω από 100.000 άνθρωποι λάβανε τα Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας (TELC)!
  • Τα Πιστοποιητικά TELC χορηγούνται σε 10 Ευρωπαϊκές γλώσσες.
  • Η μεγάλη πλειοψηφία των διεθνών εταιρειών απαιτεί ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ικανότητας στην Αγγλική γλώσσα.


Read more Sign up