Γιατί να σπουδάσετε μαζί μας;


ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η διδασκαλία της Αγγλικής χωρίζεται σε 6 επίπεδα, με το κάθε ένα από αυτά να διαρκεί 6 μήνες. Σε κάθε επίπεδο θα καλύψετε ένα μεγάλο αριθμό γλωσσικών ζητημάτων.  

Κάθε επίπεδο αποτελείται από 6 ενότητες (μαθήματα) και για την ολοκλήρωση τους χρειάζονται περίπου 120 ώρες μελέτης.

Η πλειονότητα των μαθητών της σχολής μας μελετά 2 ώρες την εβδομάδα.ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ BLC4u 


ΔΟΜΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

επίπεδο = 6 ενότητες
Ενότητα = 5 ή 6 τμήματα 

Ενότητα - διάφορες μορφές γλωσσικών δεξιοτήτων προς ανάπτυξη.
(γραμματική, χρήση της Αγγλικής, ανάγνωση, κατανόηση και εκφορά προφορικού λόγου, γραφή)Παράδειγμα διαγράμματος από την κατηγορία: ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΤΑΞΙΔΙΑΠαράδειγμα διαγράμματος από την κατηγορία: ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΦΑΞ ΚΑΙ E-MAIL 

Read more Sign up