Защо си струва?

Преди да запишете онлайн езиков курс си задайте следните три ключови въпроса:

Кой организира курса ви?
Кой организира и ръководи това училище?
Какв о ще получите, когато приключите онлайн курса?

ОРГАНИЗАТОР НА КУРСА

 

Организатор на курса е BLC4U, а курсовете са разработени от BRITISH LANGUAGE CENTRE (BLC) International Examination Centre. (Международен изпитен център на Британският Езиков Център (BLC)).

 

Британският Езиков Център  е официален тестов (изпитен) център за следните изпити (проучвания):

 

London Chamber of Commerce and Industry LCCI
(Лондонската търговско-промишлена камара)
The European Language Certificates TELC
(Европейските езикови сертификати)

BLC не само подготвя кандидатите за изпитите, но също така провежда едни от най-престижните изпити, признати в цял свят.

 

УЧИТЕЛИТЕЛСКИЯТ ЕКИП, ОТГОВОРЕН ЗА ОБУЧЕНИЕТО

 

Нашите курсове са разработени от екип от преподаватели с магистърска степен по английска филология (лингвистика), както и от англоговорящи по рождение (native speaker), с международно признати квалификации в преподаването на английски език, сред които:

 

Certificate in English Language Teaching to Adults - CELTA (Сертификат за преподаване на английски език на възрастни)

 

Diploma in English Language Teaching to Adults - DELTA (Диплома за преподаване на английски език на възрастни)

 


ХОРАТА, ОТГОВОРНИ ЗА РЪКОВОДСТВОТО НА ИНТЕРНЕТ УЧИЛИЩЕТО

 

  ОТДЕЛ "ПРЕПОДАВАТЕЛИ" - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

 ИМЕ И ФАМИЛИЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ


David Young Brunel University - London, United Kingdom

CELTA, DELTA - Trinity College London - United Kingdom

Изпитващ в LCCI
Matthew Dewey University of Dublin - Dublin, Ireland

CELTA, DELTA - University of Cambridge - United Kingdom
 

КАКВА ЩЕ Е ПОЛЗАТА ОТ НАШИТЕ КУРСОВЕ

 

Като наш ученик, вие имате правото да се явите на безплатен изпит (тест) в края на всеки един курс. След като издържите теста, ще получите официален BLC4u сертификат,който потвърждава вашите способности за владеене на английски език и се признава от множество международни компании и организации.

 

След всяко ниво, срещу  заплащане можете да се явите на National TELC examination (Национален TELC тест) и да получите:

 

СЕРТИФИКАТ, ПРИЗНАТ ВЪВ ВСЯКА СТРАНА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 

 

TELC сертификатите са признати в целия Европейски съюз. 

TELC, признат от повече от 40 години, предлага сертификати за повече от 50 предмета на 10 езика.

 

За повече информация кликнете върху http://www.telc.net/en/