Защо да учите английски език онлайн при нас?

ЕЗИКОВO НИВO 
Изучаването на английски език е разделенo на 6 нива, всяко продължаващо около шест месеца. Всяко ниво включва множество езикови въпроси.

Едно ниво се състои от 6 сесии с обща продължителност около 120 часа.
Повечето студенти, обучаващи се при нас, учат два пъти седмично по два часа.

ОБЩА СТРУКТУРА НА КУРСОВЕТЕ BLC4u


СТРУКТУРАТА НА ЕДНО НИВО
1 ниво = 6 урока 


1 урок = 5 или 6 части 


Част - различни форми на развитие на езиковите умения.
(граматика, употреба на английски езикчетене, слушане, говорене, писане)Примерна схема на  ГОВОРЕНЕ-ПЪТУВАНИЯ


Примерна схема на  ПИСАНЕ-ФАКС И ИМЕЙЛ