3. Ще получите международен сертификат

След всяко ниво ще правите тест за определяне на напредъка. За да продължите напред, трябва да достигнете достатъчно добра оценка за всяка отделна фаза на обучение.

След завършване на теста за напредък, вие получавате безплатно сертификат, подписан от BLC4U, признат от много международни компании.

Ако искатe да получите сертификат, признат във всяка страна на Европейския съюз (в съответствие с националните разпоредби ), ще можете да се явите на тест за The European Language Certificates (TELC -Европейските Езикови сертификати)


ЗНАЕХТЕ ЛИ,ЧЕ?
  • През 2005 г. в Германия, повече от 100,000 души са взели TELC сертификати!
  • TELC сертификатите могат да бъдат направени на 10 европейски езици.
  • По-голямата част от международните фирми изискват признат сертификат за владеене на английски език.