1.Ще определим вашето ниво

ОПРЕДЕЛЕТЕ СВОЕТО НИВО

С помощта на нашия безплатен онлайн тест за определяне на ниво ще разберете кой курс ще бъде най-подходящ за вас.

ВЗЕМЕТЕ СВОЯ УЧЕБЕН ПЛАН

След завършване на теста за определяне на ниво, ще ви представим първия ви план за усъвършенстване на езика, при интерес от ваша страна и в зависимост от това кога ще можете да се явите на международно признатия езиков тест (в съответствие с международните изисквания за изпитване ) във всяка страна на Европейския съюз

Не забравяйте, че докато учите с BLC4u, можете по всяко време да намалите или да увеличите времето, прекарвано над уроците и темпото на обучение, така че то да отговаря най - добре на вашите текущи нужди и способности. Също така не забравяйте, че трябва да имате предвид и периода от време, с който разполагате, за да може закупента от вас лекция да отговаря на ващите нужди. Всеки урок трябва да бъде завършена в рамките на 30 дни (1 месец )

ЗАПОЧНЕТЕ ОБУЧЕНИЕТО СИ С BLC4u

След като получите учебната си програма, ще имате възможност да започнете уроците си с интернет отдела на Британския Езиков Център(BLC).

Всеки курс се състои от:

  • Около 20 часа лекции на месец (урока)
  • Интерактивна учебна програма за текущия месец
  • Неограничен достъп до упражненията на вашето ниво
  • 5 - 6 части, покриващи всички езикови способности през съответния месец

Всеки курс с BLC4u е комбинация от интерактивни дейности, състоящи се от: разговор, граматика, четене, слушане и писане под формата на домашна работа.