Štruktúra internetových kurzov


JAZYKOVÁ ÚROVEŇ

Učenie angličtiny je rozdelené na 6 úrovní, každá z nich trvá približne 6 mesiacov. Na každej úrovni preberiete množstvo jazykových otázok.

Jedna úroveň pozostáva zo 6 lekcí, trvajúcich okolo 120 hodín štúdia.

Väčšina študentov v našej škole študuje dvakrát do týždňa po dve hodiny.VŠEOEBECNÁ ŠTRUKTÚRA KURZOV S BLC4u

interaktívne lekcie, teória a tréning, cvičenia na otestovanie schopností

ŠTRUKTÚRA JEDNEJ ÚROVNE

úroveň = 6 lekcí
level=úroveň, unit=lekcia, examination=test/skúška, score=body

Lekcia = 5 alebo 6 častí

unit=lekcia, section=časť, score=body

Časť - rôzne formy rozvíjania jazykových zručností.
(gramatika, použitie angličtiny, čítanie, počúvanie, rozprávanie, písanie)

Skóre za lekciu pochádza z dokončenia každej úlohy z každej časti  lekcie. Po dokončení každej lekcie môžete prejsť k záverečnému testu  kurzu na vašej úrovni.

Príklad diagramu z lekcie ROZPRÁVANIE - CESTOVANIE

teória a vzorové dialógy, odpovede na otázky, vytváranie dialógov v konrétnych situáciach

Príklad diagramu z lekcie PÍSANIE - FAXY A E-MAILY

teória a všeobecné pravidlá, príklady, písanie dvoch správ: fax a email

Čítej ďalej Zapíš sa!